Pirmsskolas izglītības programmu apguve no 16.marta

Pirmsskolas izglītības programmu apguve no 16.marta

16. Mar 2021, 23:20 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Lai līdz Lieldienām mērķtiecīgi nostiprinātu pašreizējo Covid-19 saslimstības krituma tendenci, Ministru kabinets piektdien, 12. martā, apstiprināja izmaiņas epidemioloģiskās drošības pasākumos, kas saistīti ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbu.

No 16. marta pirmsskolas izglītības iestādes var turpināt klātienes mācības, obligāti veicot klātienē nodarbināto iknedēļas Covid-19 testēšanu, kā arī nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, tai skaitā - obligātu mutes un deguna aizsegu lietošanu darbiniekiem mācību procesa laikā un ārpus tā. Bērni līdz 7 gadu vecumam mutes un deguna aizsegus var nelietot. 

Ņemot vērā, ka no 16.marta, vadoties no darba specifikas, publiskajā sektorā strādājošajiem obligāti noteikts attālināts darbs, bet privātajā sektorā strādājošajiem – stingri rekomendēts strādāt attālināti, bērnu vecāki ir aicināti būt atbildīgiem un izvērtēt ģimenes iespējas nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzību mājās. Mācību iestādes apmeklējums ir vēlams vienīgi situācijās, kad bērna vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti vai nevar mājās nodrošināt bērna uzraudzību. Šī regulējuma mērķis ir samazināt bērnu skaitu bērnudārzu grupiņās, lai nodrošinātu efektīvāku saslimstības ar   Covid-19 ierobežošanu.

Lemjot par darba organizēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs no 16.marta, gan pedagogiem, gan bērnu vecākiem jāzina, ka:

  • nav pieļaujama vairāku grupiņu bērnu vienlaicīga atrašanās vienā telpā
  • nav pieļaujama vienas grupas (dežūrgrupas) izveidošana, apvienojot vairāku grupiņu bērnus
  • uz pirmsskolas pedagogiem nav attiecināmi no 16.marta noteiktie ierobežojumi valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem par darba veikšanu klātienē 
  • pirmsskolas izglītības iestāde nav tiesīga pieprasīt izziņu no vecāku darba devēja par klātienes vai attālinātu darbu 
  • pirmsskolas izglītības iestāde nav tiesīga pieprasīt vecāku rakstisku apliecinājumu par nespēju nodrošināt bērna uzraudzību mājās                                                            

No 16.marta noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi ir spēkā līdz 6.aprīlim, un starpposmā to efektivitāte tiks izvērtēta  valdības sēdē 30.martā.