Vai Tu laid savus bērnus uz piepūšamajām atrakcijām?

Vai Tu laid savus bērnus uz piepūšamajām atrakcijām?

21. Aug 2014, 10:54 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Šī gada ietvaros Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) veicis tirgus uzraudzības projektu, kura ietvaros pārbaudītas piepūšamo atrakciju pakalpojumu sniegšanas vietas. Līdz šim īstenotas 8 pārbaudes un pārbaudītas 9 piepūšamās atrakcijas, kur visos gadījumos konstatētas nepilnības. Tāpat atklātas būtiskas neatbilstības attiecībā uz drošuma prasībām, kas rada savainošanās riskus piepūšamo atrakciju lietotājiem. PTAC aicina patērētājus būtu uzmanīgus un nelietot aizdomīgas iekārtas, kur pakalpojumu sniedzējs nenodrošina to uzraudzību.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu pakalpojumu sniedzējam ir jāpārliecinās, ka piepūšamās iekārtas atbilst drošuma prasībām, tās tiek uzstādītas un lietotas saskaņā ar ražotāja sniegtajām norādēm un patērētāji tiek informēti par iekārtu pareizu lietošanu un brīdināti par riskiem. Pakalpojuma sniedzējam ir jāuzrauga piepūšamo iekārtu lietošana un jāseko, lai tās tiktu izmantotas atbilstoši.

Pārbaužu rezultāti liecina, ka patērētājiem piedāvātie piepūšamo atrakciju pakalpojumi neatbilst drošuma prasībām, tādēļ PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem un izvērtēt pakalpojumu, nelietot aizdomīgas iekārtas, kur pakalpojumu sniedzējs nenodrošina to uzraudzību, tās atrodas nepiemērotās vietās vai tās rada citus drošuma riskus. Ja rodas šaubas par atrakciju drošu ekspluatāciju, lūdzam informēt PTAC pa tālruni 67388639 vai e-pastu ptac@ptac.gov.lv.

Pārbaužu ietvaros konstatēts, ka:

  1. pakalpojumi tiek sniegti ar nezināmas izcelsmes iekārtām – 8 iekārtām nebija norādīts ražotājs, identifikācija un ražošanas gads.
  2. gandrīz nevienai iekārtai, nav norāžu par lietotāju vecumu un skaitu, kas nepieciešams, lai novērstu savainošanās un sadursmes riskus.
  3. 6 piepūšamās atrakcijas nebija nostiprinātas, pastāvot riskam tām apgāzties vai tikt aizpūstām lielākā vējā.
  4. visās pakalpojuma sniegšanas vietās patērētāji netiek pienācīgi informēti par pareizu iekārtu lietošanu; trūkst brīdinājumi, piemēram, nemest kūleņus, nekarāties saturošajās sienās utt.
  5. trūkst informācijas par iekārtas uzstādīšanu, pārbaudi un apkopi, pareizas ekspluatācijas nosacījumiem, rīcību avārijas vai nelaimes gadījumos.
  6. 3 piepūšamās atrakcijas netiek izmantotas atbilstoši to konstrukcijai, t.i., tajās tiek ielaisti bērni, kuru augums pārsniedz konkrētās konstrukcijas pieļaujamo lietotāju augumu.
  7. 2 piepūšamās atrakcijas bija novietotas tuvu dažāda veida šķēršļiem, piemēram, kokiem, žogiem, betona konstrukcijām, tādējādi apdraudot lietotājus.

Vai Tu laid savus bērnus uz piepūšamajām atrakcijām?

Vai uzskati,kas tas ir droši? 

meiva meiva 21. Aug 2014, 11:17

Viss ir ļoti atkarīgs no pašām atrakcijām. Bijām vienā pasākumā, kur tikai viena atrakcija, bet man Elis tā gribēja tur rāpties, ka nekas cits neatlika kā viņu laist. Tas kas man patika, ka atrakciju uzraudzītājs vienlaicīgi tajā laida iekšā vien 10-15 bērnus. Rīgas svētkos bija atrakcijas arī mazākajiem, kur dēlu laidu mierīgu sirdi. Bet visādi citādi, pagaidām izvairos iet pa maršrutiem, kur zinu, ka šīs atrakcijas varētu būt. 😀 Vēl jāgaida īstais vecums.