Vienā mājsamniecībā dzīvojošie bērni varēs kopā apmeklēt klātienes konsultācijas

Vienā mājsamniecībā dzīvojošie bērni varēs kopā apmeklēt klātienes konsultācijas

08. Mar 2021, 23:35 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Individuālās klātienes konsultācijas drīkst īstenot vienlaikus diviem vai vairāk bērniem, ja viņi ir no vienas mājsaimniecības – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Grozījumi 4. martā apstiprināti valdībā.

Individuālās klātienes konsultācijas visu klašu skolēniem un jauniešiem visās izglītības pakāpēs – vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā – ir pieejamas jau no 8. februāra. Klātienes konsultācijas jo īpaši svarīgas bērniem, kuriem attālināto mācību laiks pastiprina mācību pārtraukšanas, sociāla rakstura un nevienlīdzības riskus. Tie ir bērni, kuriem ir ierobežota pieeja mācību rīkiem un viedierīcēm un kuriem ir nopietnas mācību grūtības un nepieciešams psiholoģiskais atbalsts. Tāpat klātienes konsultācijas svarīgas jauniešiem, kuriem šajā pavasarī jākārto 12. klašu eksāmeni vai jāiegūst profesionālā izglītība un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē.  

IZM uzsver, ka, ilgstoši saglabājoties epidemioloģiski sarežģītai situācijai, ir jāatrod samērojami risinājumi, lai būtu iespējas nostiprināt attālinātu mācību laikā iegūtās zināšanas, saņemot nepastarpinātu pedagoga atbalstu individuālā konsultācijā. Pusaudžu psihoterapeita Nila Konstantinova veiktā pētījumā, kurā piedalījās 1660 pusaudžu un jauniešu vecumā no 12 līdz 19 gadiem, skaitļi (rādītāji salīdzināti ar rādītājiem, kas tika fiksēti Covid-19 pirmā viļņa laikā) uzrāda, ka  54,5% pusaudžu atzīst, ka viņu mentālā veselība ir pasliktinājusies. 70,4% atzīst, ka pēdējā laikā ir piedzīvojuši nomāktību, depresiju, 79,2% sastopas ar grūtībām mācīties. Piektā daļa aptaujāto atzīst, ka skolā sastopas ar psihoemocionālām grūtībām. Pirmajā vilnī mentālo veselību jaunieši vērtēja lielākoties kā labu (38,1%) vai pieņemamu (24,3%), bet otrajā vilnī jau dominē vērtējums "pieņemami" (31,6%) un "slikti" (29,8%). Krasi samazinās to skaits, kuri pandēmijā jūtas ļoti labi (no 19,5% 1. vilnī uz 7,6% 2. vilnī), bet to jauniešu skaits, kuri jūtas kritiski un slikti, palielinās (no 4,6% 1. vilnī uz 7,8% 2. vilnī). Pētījuma rezultāti liecina, ka situācija vērtējama kā sliktāka nekā citās valstīs, kur veikti līdzīgi pētījumi.

Individuālas konsultācija klātienē ir iespējama, stingri ievērojot visus piesardzības pasākumus – distancēšanās, roku higiēna, mutes un deguna aizsegu lietošana, pastiprinātā vēdināšana, ierobežots konsultācijas norises laiks.