No 9 mēnešu vecuma garantēta vieta bērnudārzā – kā darbojas pirmsskolas Somijā?

No 9 mēnešu vecuma garantēta vieta bērnudārzā – kā darbojas pirmsskolas Somijā?

29. Aug 2022, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Somijas pirmsskolu tīkla “Pilke” pārstāve Minna Martikainen (Minna Martikainena)

Ģimenes ar bērniem Somijā viennozīmīgi ir prioritāte. To apliecina vairāki faktoriem – viens no tiem ir likums, kas nosaka, ka ikvienam bērnam no deviņu mēnešu vecuma ir garantēta vieta pirmsskolā. Ja ģimenes vēlas pavadīt vairāk laika ar bērnu mājām, līdz divu gadu vecumam iespējams izmantot ģimenes atvaļinājumu, kura ietvaros ik mēnesi tiek nodrošināts 500 eiro pabalsts. Jaunajām ģimenēm tiek radīti visi apstākļi, lai viņi varētu brīvi izvēlēties – palikt kādu laiku mājās vai doties uz bērnudārzu, un, lai šis lēmums nebūtu finansiālu apstākļu spiests, bet, balstoties uz bērna interesēm. 

Iespēja izvēlēties un palikt mājās ar bērnu līdz 2 gadu vecumam

Ja vecāks vēlas atgriezties darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, parasti pieteikšanās uz vietu bērnudārzā notiek tad, kad bērns sasniedzis četru vai piecu mēnešu vecumu. Kopējās tendences gan liecina, ka lielākā daļa bērnu uzsāk pirmsskolas gaitas aptuveni gada vecumā, taču tas nav saistīts ar vietu trūkumu, bet gan ar vecāku vēlmi pavadīt vairāk laika ar bērnu mājās. Gadījumā, ja vecāki kādu iemeslu dēļ izlemj nesteigties ar bērnudārza gaidu uzsākšanu, un kāds no vecākiem paliek ar bērnu mājās, valdība nodrošina pabalsta izmaksu (aptuveni 500 eiro mēnesī), līdz bērns ir sasniedzis divu gadu vecumu. Tas nozīmē, ka vecāki var brīvi izvēlēties – atgriezties darbā vai pavadīt vēl kādu laiku mājās ar bērnu. Šis laika periods tiek dēvēts par ģimenes atvaļinājumu un to var izmantot kā mamma, tā arī tētis.

Maksa par pirmsskolu piesaistīta vecāku ienākumiem

Ja ģimene vēlas, lai bērns uzsāk mācības pirmsskolā un izvēlas pašvaldības pirmsskolu, vecāku maksājums ir 295 eiro mēnesī (11 mēnešus gadā). Ja ģimene izvēlas privāto bērnudārzu, lielākajā daļā pirmsskolu maksa ir tāda pati. Atšķirība ir Helsinkos, jo līdzfinansējums no galvaspilsētas ir zemāks, nekā citur, bet īres maksas daudz augstākas, tāpēc vecāku maksājums var būt no 300 līdz 600 eiro mēnesī. Jāpiezīmē, ka ir pašvaldības, kurās tiek noteikts augstākā maksājuma slieksnis, un privātās pirmsskolas drīkst piemērot vecākiem maksājumu, kas ir tikai par 40 – 50 eiro augstāks, nekā pašvaldības bērnudārzā. Piemēram, Somijas ceturtajā lielākajā pilsētā Vantā vai otrajā lielākajā pilsētā Espo vecāku maksājums nedrīkst pārsniegt 340 eiro mēnesī. Ja ģimenei ir zemi ienākumi vai abi vecāki ir, piemēram, studenti, par bērnudārzu nav jāmaksā vispār.

Jo vairāk ģimenē bērnu, jo mazāka maksa par bērnudārzu

Bērnudārzu maksa tiek noteikta gan, vadoties pēc vecāku ienākumu līmeņa, gan raugoties uz to, cik bērni ir ģimenē. Jo vairāk bērni no vienas ģimenes apmeklē pirmsskolu, jo mazāk jāmaksā par katru nākamo. Proti, par pirmo bērnu jāmaksā pilna mācību maksa, par otro – 60%, par trešo – 40%. Lai panāktu to, ka privātās pirmsskolas var piemērot tādu pašu mācību maksu kā pašvaldības bērnudārzu, no valsts un pašvaldības tiek nodrošināts līdzfinansējums. Runājot par to, cik izmaksā viena bērna mācības pirmsskolā, tad ir aprēķins, ka izmaksas par vienu bērnu, kurš ir vecāks par trīs gadiem, sastāda aptuveni 1300 eiro, bet, ja bērns ir jaunāks par trīs gadiem – 1500 eiro. Kāpēc ir šāda izmaksu atšķirība? Likums nosaka, ka, ja bērni ir jaunāki par trīs gadiem, uz vienu pieaugušo var būt tikai četri bērni, savukārt, ja bērni ir vecāki par trīs gadiem, tad septiņi bērni uz vienu pieaugušo.

Vecāki izvēlas pirmsskolu pēc atrašanās vietas vai programmas ievirzes

No valdības puses ir vienlīdzīga attieksme pret privātajām un pašvaldību pirmsskolām, tāpēc būtībā visu nosaka vecāku izvēle. Kopumā Somijā ir aptuveni 300 pašvaldības un aptuveni pusē no tām ir gan privātie, gan pašvaldību bērnudārzi. Pārējās pašvaldības ir tik mazas, ka nepieciešamo vietu skaitu var nodrošināt bez privāto pirmsskolu piesaistes. Vecāku izvēli lielākoties nosaka divi iemesli – bērnudārza atrašanās vieta un kvalitāte. Galvaspilsētā un tās tuvumā iedzīvotāju skaits aug tik ātri, ka pašvaldības nespēj pietiekami ātri nodrošināt nepieciešamo vietu skaitu pirmsskolās, tāpēc tiek piesaistīts privātais sektors. Vienlīdzīgi noteikumi ļauj vecākiem brīvi izvēlēties to pirmsskolu, kas ir tuvāk mājām vai darba vietai. Otrs iemesls, kas būtiski ietekmē izvēli, ir kvalitāte. Privātajos bērnudārzos daudz biežāk ir iespējams apgūt angļu, zviedru vai franču valodu, kas somiem ir ļoti būtiski. Tāpat lielā daļā privāto pirmsskolu liels uzsvars tiek likts uz dabas zinību apguvi, ne tikai teorijā, bet arī dodoties pie dabas. Starp privātajām pirmsskolām ir bērnudārzi ar dabas zinību ievirzi, zinātnes un matemātikas ievirzi, tāpat ir arī iestādes, kas vairāk orientējas uz fizisko sagatavotību, sniedzot iespēju apgūt slēpošanu, slidošanu un citus ziemas sporta veidus. Jāpiebilst, ka ziemas sporta veidi ir cieņā arī pašvaldības pirmsskolās, tāpēc absolūti lielākā daļa somu bērnu prot slidot un slēpot.

Rindas ar 100, nevis 1000 bērniem

Runājot par vietām pirmsskolām, jāpiezīmē, ka rindu problēma ir arī Somijā, piemēram, tiek prognozēts, ka Turku pilsētā rudenī aptuveni 100 bērniem nāksies gaidīt rindā uz vietu pirmsskolā (salīdzinājumam Rīgā pērn rindā gaidīja aptuveni 1900 bērni). Valdība to uzskata par būtisku problēmu un līdz rudenim centīsies rast risinājumus, tostarp piesaistot privātos bērnudārzus.