Kā atpazīt sava bērna talantu!?

Kā atpazīt sava bērna talantu!?

02. Apr 2010, 09:39 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Šo testu – anketu izstrādājuši zinātnieki – psihologi, bērnu psiholoģijas speciālisti. To var izmantot bērniem, kas vecāki par 5 gadiem.

 

Tehnisks talants:

 1. interesējās par mehānismiem, mašīnām.
 2. patīk konstruēt modeļus, ierīces – pats mēģina saprast, kāpēc kāda konkrēta ierīce nedarbojas.
 3. interesējās par ierīču darbības mehānismiem.
 4. patīk zīmēt, un tas padodas.

Muzikāls talants: 

 1. patīk mūzika un mūzikas ieraksti.
 2. vienmēr iet tur, kur skan mūzika.
 3. piemīt ritma izjūta.
 4. uzmanīgi ieklausās un labi atcerās ritmus un vārdus.
 5. dzied vai spēlē kādu mūzikas instrumentu.
 6. muzicējot, iegulda savas emocijas un noskaņojumu.
 7. pats sacer melodijas un dziesmu vārdus.

Zinātnieka talants:

 1. izteikta sapratne par abstraktiem jēdzieniem.
 2. var precīzi ar vārdiem izteikt gan savas, gan citu domas un novērojumus. Nereti tās pieraksta.
 3. patīk lasīt populārzinātnisko literatūru.
 4. bieži pats mēģina rast izskaidrojumu dažādu notikumu jēgai.
 5. labprāt rada projektus, shēmas, kolekcijas.
 6. nepadodas, ja apkārtējie viņa projektu neatbalsta vai tas šķiet smieklīgs.

Aktiera talants:

 1. bieži trūkst vārdu, lai visu izteiktu, tāpēc izmanto mīmiku, žestus un kustības.
 2. cenšas citos izraisīt emocijas.
 3. kad kaut ko stāsta, mainās balss izteiksme.
 4. netieši attēlo cilvēku, par kuru stāsta.
 5. ļoti patīk uzstāties, vairāk - pieaugušo priekšā.
 6. ar pārsteidzošu vieglumu kopē citu cilvēku ieradumus, pozas un izteiksmes.
 7. plastisks un atvērts visam jaunajam.
 8. patīk skaists apģērbs, un viņš saprot tā nozīmi.

Augsti attīstīts intelekts:

 1. spēj labi spriest, skaidri domāt, saprot nepateikto.
 2. izprot cilvēku rīcības motīvus.
 3. piemīt laba atmiņa.
 4. ātri apgūst uzdoto materiālu skolā, uzdod daudz pamatotus jautājumus.
 5. patīk lasīt grāmatas, kas paredzētas vecākiem bērniem.
 6. skolā labāk mācās par vienaudžiem.
 7. ne vienmēr ir teicamnieks, jo uzskata, ka skolā viņam ir garlaicīgi.
 8. daudz vairāk par vienaudžiem ir informēts par notiekošo pasaules politikā, ekonomikā, zinātnē un citās nozarēs.
 9. piemīt augsta pašcieņa.

Sportista talants:

 1. brīžiem šķiet, ka bērns ir liels palaidnis – ļoti enerģisks, nevar ilgi nosēdēt vienā vietā.
 2. ir drosmīgs, nebaidās no zilumiem un sasitumiem.
 3. gandrīz vienmēr ir pirmais sporta spēlēs.
 4. Ļoti agri iemācās  slidot, slēpot, rīkoties ar nūju.
 5. fiziski ir attīstītāks par saviem vienaudžiem, kustās viegli, plastiski, graciozi.
 6. labprātāk piedalās dažādās sporta sacensībās nevis lasa grāmatas.
 7. brīžiem šķiet, ka ir nenogurdināms.
 8. ne vienmēr patīk kāds konkrēts sporta veids, bet noteikti ir kāds favorīts sportā, kuram klusībā cenšas līdzināties.

Literārs talants:

 1. par kaut ko stāstot, pieturās pie izvēlētā teksta un nezaudē galveno domu.
 2. patīk fantazēt vai improvizēt.
 3. stāstot stāstus vai tos rakstot, noteikti iekļauj vārdus, kuri spēj raksturot emocionālo stāvokli, pārdzīvojumus un sižeta varoņu sajūtas.
 4. fantāziju varoņi ir kā dzīvi - interesanti un cilvēcīgi.
 5. patīk palikt vienam un rakstīt stāstus, dzejoļus.
 6. nebaidās rakstīt romānu par paša dzīvi.

Mākslinieka talants:

 1. neatrodot īstos vārdus, ķeras pie zīmēšanas, lai atainotu savas sajūtas un noskaņojumu.
 2. zīmējumos parādās gan priekšmeti, gan cilvēki, dzīvnieki un situācijas.
 3. nopietni attiecas pret mākslas darbiem.
 4. kad uzmanību piesaista kāds mākslas darbs, sakoncentrējas, kļūst nopietns.
 5. brīvajā laikā labprāt zīmē, līmē, kombinē materiālus un krāsas.
 6. mēģina radīt darbu, kuram ir acīmredzama nozīme – interjera dekoru, aksesuāru vai kaut ko tamlīdzīgu.
 7. nekautrējas izteikt savu viedokli pat par klasiskiem mākslas darbiem, var tos pamatoti kritizēt.

 

Kad esat iepazinušies ar piedāvātajiem raksturojumiem, novērtējiet tos punktu sistēmā no 2 līdz 5. Atzīmi lieciet par katru piedāvāto piemēru. Ja kāda no pazīmēm īpaši raksturo jūsu mazuli – lieciet pieci, ja labi raksturo – četri, un tā tālāk. Tad saskaitiet punktus. Iegūtos punktus sadaliet ar piedāvāto raksturojumu skaitu (piemēram, ja pārbaudāt sportista dotības, daliet summu ar 8).

 

Jau šajā sava pētījuma posmā varēsiet noteikt izteiktākās sava bērna dotības. Bet šajā posmā jūsu darbs nebeidzas.

 

Tagad jums jāizveido sava bērna interešu grafiks.Uzzīmējiet koordinātu asi. Uz horizontālās ass atzīmējiet astoņus galvenos talantus (tehniskais, zinātnieka, sportiskais utt.), uz vertikālās – skaitļus no 2 līdz 5 (vienādā attālumā). Grafikā atzīmējiet visas iegūtās vidējās atzīmes par katru talantu. Savienojot iegūtos punktus, iegūsiet sava mazuļa talantu grafiku.

 

Kāpēc jums tas ir vajadzīgs? Lai pieņemtu pareizo lēmumu, bērna spēju tālākai attīstīšanai.

 

Nesatraucieties, ja jūsu bērnam nav izteikts talants, tas noteikti gaida īsto laiku, lai parādītos. Jums vienkārši ir jābūt blakus un jāpalīdz tas attīstīt.

 

Avots: malishi.ru