Bērni apgūst alfabētu kustībā

Bērni apgūst alfabētu kustībā

20. Feb 2018, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Nav noslēpums, ka tieši burtu apguve ir viens no visnozīmīgākajiem un arī salīdzinoši sarežģītākajiem bērna uzdevumiem. Lai šo uzdevumu atvieglotu un padarītu interesantāku gan bērniem, gan pedagogiem un vecākiem, izdevniecībā „Raka”, ir izdota jauna grāmata-spēle burtu apguvei “Kustību alfabēts”.     

Spēlē katram burtam tiek veidota asociācija ar noteiktu kustību. Ņemot vērā to, ka pirmsskolas un sākumskolas bērni labāk apgūst pasauli darbībā, komplekts dod iespējas mācīties aktīvi spēlējoties. Pieredzē dalās grāmatas autore un logopēde Oksana Brūvere:  „Darba pieredze ar bērniem rāda, lai veidotu bērnos pozitīvu attieksmi pret jaunu zināšanu apguvi un ieinteresētu bērnus, ir jāmeklē jaunas darba metodes un paņēmieni. „Kustību alfabēts” ir aktīvas darbošanās un burtu mācības apvienojums, kas burtu macību padara aktīvu, radošu un jautru.” 

Piedāvāto spēli var izmantot gan apgūstot burtus, gan nostiprinot jau apgūto, gan kā aktīvu rotaļu brīvajos brīžos. Kustību nozīmīgumu uzsver grāmatas autore, sporta skolotāja Indra Rasmane: “Pilnvērtīga bērna attīstība var notikt tikai aktīvas darbības laikā. Pirmsskolas vecuma bērnu viens no fiziskās attīstības rādītājiem ir spēja izpildīt daudzveidīgas kustības. Spēlējot “Kustību alfabētu”, bērniem ir iespēja vienlaicīgi praktiski vingrināties un bagātināt gan savu kustību pieredzi, gan valodu, kas pozitīvi ietekmē arī kopējo attīstību.” Savukārt, pirmsskolas izglītības skolotāja un autore Ieva Gintere atgādina, ka “bērnam svarīgākais ir spēles un rotaļas elements, kas veicina prieku. Spēle ir kā multifunkcionāls darba instruments, lai iemācītu ko jaunu un nostiprinātu jau esošās zināšanas un prasmes, tikai patīkamā un bērniem viegli uztveramā veidā. ”           

Izstrādātais materiāls būs noderīgs gan pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, gan bērnu vecākiem.

Informāciju par “Kustību alfabētu” var atrast->>>