Plāno palielināt bērna kopšanas pabalstu, piemaksāt par bērnu invalīdu

Plāno palielināt bērna kopšanas pabalstu, piemaksāt par bērnu invalīdu

11. May 2020, 15:33 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Finanšu ministra darba grupā atbalstu guvuši vairāki Labklājības ministres prezentētie priekšlikumi, kuru mērķis ir ģimeņu finansiālās situācijas uzlabošana krīzes apstākļos.

Ievērojot COVID-19 radītos riskus un izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā, "Noteikumos par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību", rosināts sniegt papildus atbalstu bērna kopšanas pabalsta saņēmējiem, kuriem bērns ir vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem. 

Noteikumu projekts paredz, ka uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktā noteikto laiku (no 2020. gada 12. marta līdz sakarā ar Covid - 19 izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām) personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem, bērna kopšanas pabalsta apmērs ir 171 eiro (līdz šim – 42,69 eiro) mēnesī. Bērna kopšanas pabalsta apmērs mēnesī tiek paaugstināts (no 42,69 eiro uz 171 eiro) arī tām personām, kuras kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem. Šobrīd 171 eiro piešķir par bērna kopšanu līdz pusotra gada vecumam.

Vienlaikus Labklājības ministrija rosina veikt grozījumus “Noteikumos par ģimenes valsts pabalstu un piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta”, nosakot, ka personām, kurām ir tiesības uz piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu (106,72 eiro/mēnesī), izmaksājama vienreizēja piemaksa 150 eiro apmērā.

Saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti, rodas papildu pienākumi un izdevumi, lai nodrošinātu bērna aprūpi esošajā līmenī, ņemot vērā, ka bērni nepameklē izglītības iestādes, ārstniecības pakalpojumu pieejamība ir ierobežota un dienas aprūpes centri, kas, tai skaitā nodrošina pieskatīšanas funkciju, arī ir slēgi. Tas nozīmē, ka šie bērni ārkārtējās situācijas laikā atrodas mājās un katras ģimenes resursu (gan cilvēku, gan finanšu) ietvaros tiek nodrošināta bērnu pieskatīšana, nepieciešamības gadījumā attālinātā mācību procesa nodrošināšana, kā arī iespēju robežās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana klātienē vai attālināti.