Sīkā motorika, koordinācija un līdzsvars ir savstarpēji saistīti

Sīkā motorika, koordinācija un līdzsvars ir savstarpēji saistīti

21. Jun 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Koordinācijas un motoriskās aktivitātes attīstība ir svarīga jau sākot ar mazuļa piedzimšanu. Katram bērna attīstības posmam ir savas īpatnības un prasmes, kas būtu jāapgūst, tāpēc meklējam kopīgi atbildes uz jautājumu, kas ikvienai mammai būtu jāzina par bērna koordinācijas attīstību.

Līdzsvars ir spēja saglabāt kontroli pār sava ķermeņa stāvokli, jo, kā zināms, ne tikai staigāšana, bet arī tāda vienkārša lieta kā sēdēšana prasa prasmi saglabāt līdzsvaru. Starp citu, pastāv divi līdzsvara veidi - dinamiskais un statiskais. Ja dinamiskais līdzsvars vairāk nosaka spēju līdzsvarot savu ķermeni un koordinēt sevi kustībās, piemēram, skrienot vai lecot, tad statiskais atbild par līdzsvara saglabāšanu nekustīgā ķermeņa stāvoklī, piemēram, sēžot. 

Tajā pašā laikā koordinācija nodrošina iespēju veikt precīzas un koordinētas kustības, kas ir svarīgi ne tikai lai ikdienā pārvietotos, bet arī veiktu dažādus uzdevumus. Piemēram, bērns varētu noķert bumbu, satvert zīmuli.

Ja runājam par koordināciju, noteikti jāpiemin arī sīkā motorika, jo motoriskās prasmes ir tās, kurās piedalās liels skaits muskuļu un ķermeņa resursu. Piemēram, lielās motoriskās prasmes ir nepieciešamas, lai bērns varētu lēkt, kāpt augšup un lejup pa kāpnēm. Līdztekus lielajām motoriskajām prasmēm pastāv arī sīkā motorika, par kuru tiek runāts itin bieži. Tā ietver nelielas, kontrolētas ķermeņa kustības, kuru laikā tiek iesaistīts ierobežotāks skaits muskuļu nekā lielās motorikas gadījumā. Pateicoties sīkās motorikas prasmēm bērns var noturēt zīmuli, zīmēt, satvert dažādās lietas. Lai trenētu šīs prasmes, ir nepieciešama pacietība un bērnam speciāli pielāgota vide, kas atbilst viņa attīstības vecumam.

Sīkās motorikas, koordinācijas un līdzsvara attīstība ietekmē bērna tālāko attīstību, jo līdz ar brīdi, kad bērns prot koordinēt savas kustības, noturēt līdzsvaru, viņš sāk celties kājās un spert pirmos solīšus. Savukārt sīkās motorikas attīstība pakāpeniski palīdz bērnam apgūt ikdienā nepieciešamās prasmes un kļūt pārliecinātam par sevi un neatkarīgam no vecākiem vai audzinātājas un auklītes.

Kāpēc daļai bērnu, neskatoties uz vecāku atbalstu, tomēr ir problēmas ar koordināciju un līdzsvara noturēšanu? Visi bērniņi ir atšķirīgi un katram ir savs attīstības temps! Iespējams, jums vienkārši jāpagaida, kamēr bērns nedaudz paaugas, iespējams, ir vērts pārdomāt bērnam radītos apstākļus, jo tagadējie neveicina līdzsvara un koordinācijas attīstību.

Kā rīkoties, lai veicinātu koordinācijas, līdzsvara un motorikas attīstību?

  • Māmiņu Kluba Vecāku skolas fizioterapeite Klaudija Hēla uzsver nepieciešamību pareizi iekārtot bērna vidi. Proti, ja mazulis jau sācis rāpot, telpā ieteicams iekārtot dažādus šķēršļus, kuriem jābūt ne pārāk augstiem, lai bērns varētu tos pārvarēt. "Lietām telpā jābūt dažādos augstumos, lai bērni pa tām varētu rāpelēt augšā un lejā. Tādējādi bērns iemācās noiet zemākā līmenī, un tas ir ļoti svarīgi, jo mazulis iemācās to darīt ar galvu pa priekšu uz leju. Tāpat, pārvarot dažādus šķēršļus, bērns iemācās arī noturēt savu līdzsvaru un būt drošāks," skaidro K. Hēla.
  • Sīko motoriku, arī vizuālo un telpisko uztveri palīdz attīstīt dažādas puzles.
  • Mudini bērnu vingrot, piemēram, rotaļām vari piedāvāt antistresa bumbiņas, parādot, ka tās var saujiņā saspiest un atkal atlaist. 
  • Pūtiet ziepju burbuļus un mudini bērnu ar rociņām noķert lidojošos burbuļus.
  • Rotaļājaties ar bumbām. Bumba ir viegli pieejama rotaļlieta, taču lieliski attīsta bērnu - bumbu var ripināt viens otram, pamest uz priekšu, pārmest sev pār galvu. 
  • Rotaļām izmantojat dažādus muzikālos instrumentus, kas vecinās bērna koordināciju un arī sīko motoriku, jo mūzikas instrumentu jāvar noturēt rociņā, vienlaikus grabinot vai, kā tas ir kociņu gadījumā, spējot trāpīt pa otrajā rociņā esošo kociņu.

Neaizmirstat slavēt bērnu par viņa sasniegumiem un lepojaties ar savu bērnu!