Visplašākās reliģiskās draudzes Latvijā – evaņģēliski luteriskā, Romas katoļu un pareizticīgo draudzes

Visplašākās reliģiskās draudzes Latvijā – evaņģēliski luteriskā, Romas katoļu un pareizticīgo draudzes

18. Mar 2016, 22:02 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Centrālā statistikas pārvalde katru gadu apkopo rezultātus par reģistrētajām reliģiskajām draudzēm Latvijā. Tā kā dati par 2015. gadu vēl nav pieejami, tad Māmiņu klubs ieskatījās, kā mainījusies situācija, salīdzinot 2014. un 2004. gadu.

2014. gadā Latvijā pavisam reģistrētas 1190 reliģiskās draudzes.

Visvairāk draudzes ir:

  • evaņģēliski luteriskās – 292, 
  • Romas katoļu – 258,
  • pareizticīgo – 134,
  • baptistu – 97,
  • vecticībnieku – 70.

Tāpat Latvijā ir tādas draudzes kā Vasarsvētku draudze (52), Septītās dienas adventistu (51), evaņģēliskās ticības kristieši (39), Jehovas liecinieki (36). Salīdzinoši neliels skaits draudžu (līdz 20) ir Jaunajai Paaudzei, musulmaņiem, metodistiem, jūdaistiem, dievturiem, jaunapustuļiem, vaišnavu, Augstsburgas ticības apliecības luterāņu, budistu un mormoņu draudzēm. Kā arī vēl ir 51 reliģiskā draudze, kurā ir mazāk par četrām draudzēm katrā.

Ja salīdzina ar atbilstošu laika posmu pirms desmit gadiem, tas ir 2004. gadā, draudzes ir kļuvušas vairāk, jo 2004. gadā Latvijā kopumā reģistrētas 1122 draudzes. Evaņģēliski luteriskās draudzes bija nedaudz vairāk – 304, Romas katoļu nedaudz mazāk – 251, pareizticīgo draudzes ir pakāpeniski pieaugušas, jo 2004. gadā bija 118 draudzes. Arī baptistu, vecticībnieku un Vasarsvētku draudzes pakāpeniski ir kļuvušas nedaudz vairāk.

Salīdzinot ar 2004. gadu daudz vairāk ir citas pavisam nelielas draudzes, jo 2004. gadā tās bija 38. Visvairāk pieaugušas Jehovas liecinieku draudzes no 13 - 2004. gadā līdz 36 - 2014. gadā. Pārējās reģistrētajās draudzēs būtisku izmaiņu šo gadu laikā nav.

20160308085201-84402.jpg