Brīnumbērns: kā veicināt bērna talantu izkopšanu

Brīnumbērns: kā veicināt bērna talantu izkopšanu

04. Mar 2018, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Katrai māmiņai savs bērns šķiet visbrīnišķīgākais, talantīgākais, gudrākais un skaistākais, tomēr ir bērni, kuriem patiesi piemīt kādas īpašas spējas kādā jomā, apdāvinātība vai pat talants, tāpat var būt, ka esam kļuvuši par vecākiem mazam ģēnijam. Taču, lai to saprastu, mums ir jāprot pamanīt, kāds talants piemīt mūsu bērnam.

Konsultē Latvijas Skolu asociācijas pārstāve Rita Niedre. 

Bērna talants neizpaužas tikai mākslas jomā, arī matemātiskās dotības jeb prāta spējas un fiziskās spējas var būt ļoti augsti attīstītas, lai mēs bērnu varētu dēvēt par apdāvinātu.

Muzikālais talants

Viena no talanta iezīmēm ir tad, ja bērnā ir augsti attīstīta spēja atdarināt redzēto vai dzirdēto. Piemēram, bērns nepazīstot notis un bez iepriekšējas pieredzes, izmantojot dzirdi un atmiņu, lieliski prot spēlēt kādu mūzikas instrumentu.

Zinātkāres talants

Ja bērniņš ir apdāvināts, viņš izceļas ar īpašu interesi par dažādām norisēm pasaulē – viņš labprāt uzsāk vairākus darbus reizē, viņam patīk risināt sarežģītus uzdevumus, turklāt viņš nepadodas, kamēr uzdevums nav veikts, bērns ir ļoti zinātkārs un ar izteiktām līdera spējām.

Jaunrades talants

Tāpat apdāvinātiem bērniem ir lieliskas jaunrades spējas. Jau divu gadu vecumā bērns prot saskatīt atšķirību starp sevi un pasauli, savukārt 3 līdz 4 gadu vecumā bērns ar lielu interesi un neatlaidīgi izpēta to, kā darbojas pasaule. 

Kā izkopt bērniņa talantu?

Protams, pamanot to, ka mūsu bērnu kāda nodarbe īpaši interesē, ir vērts apdomāt iespēju izkopt viņa spējas. 

Izvēloties savam bērnam nodarbības viņa spēju attīstīšanai, mums jāatceras tas, ka bērnam ir nepieciešams laiks vienkārši rotaļām un būšanai kopā ar mammu un tēti.

Tāpat viens no mūsu vecāku uzdevumiem ir prasme reaģēt uz bērna spējām un talantu ļoti mierīgi, kā uz normālu parādību, jo bērnam ir svarīgi nejusties atšķirīgam.

“Mēs ļaujam bērnam nodarboties ar to,ko viņš vēlas, neuzsverot, ka bērns kādā jomā ir pārāks, izveidojot pārāk augstu pašvērtējumu, kas nebūtu atbilstošs,” atklāj Rita Niedre – Latvijas Skolu asociācijas pārstāve. "Tādējādi bērnam vēlāk būs grūti pusaudžu vecumā noorientēties, kas ir viņa reālās spējas, ja bērns no bērnības dzīvojis ar apziņu, ka viņš ir izcilnieks."

Esi vērīga!

Tomēr arī otra galējība – bērna spēju nepamanīšana vai vienaldzība pret to var bērna talantu pazudināt. Tāpat arī mūsu pārlieku lielā kritika, ka vienmēr var būt labāk, neraisīs bērnā pārliecību par sevi.

"Ja mēs neatzīstam, nepamanām bērna talantus, tādējādi liekam domāt, ka netiek attaisnotas vecāku cerības, radām absurdu situāciju, ka bērns pēc būtības ir talantīgs, bet veidojam pazeminātu pašvērtējumu," vedina uz pārdomām Rita Niedre.

Var būt arī tā, ka apdāvinātiem bēriem ir grūti atrast kopīgu valodu ar vienaudžiem, viņi labprātāk veido draudzīgas attiecības ar pieaugušajiem. Mazie ģēniji var pat vēlēties noslēgties no apkārtējiem, nespējot izturēt spriedzi, kas ap viņiem tiek radīta. 

Mums māmiņām un tētiem būtu jāparāda bērnam, ka mēs viņu mīlam neatkarīgi no tā vai viņš ir talantīgs vai nav, jo reizēm mazajam brīnumbērnam var veidotis sajūta, ka viņu mīl tikai tāpēc, ka viņš ir ar īpašām dotībām un ja to nebūtu, mamma un tētis viņu nemīlētu. Sākotnēji viss lielā mērā ir atkarīgs no mums – vecākiem, mēs esam tie, kas rada bērnam pārliecību par sevi un to, ka viņš mums ir pats labākais tieši tāds, kāds viņš ir.

Māmiņu Klubs

Pastāsti par sava bērniņa īpašajiem talantiem! Kas ir tas, ar ko Tavs bērniņš ir īpašs!

Eksperts

Rita Niedre

Latvijas Skolu asociācijas pārstāve
Rita Niedre Vecāku skolā