Ultra air knupīšu tests

Ultra air knupīšu tests

Knupīšiem ir jauks dizains un ērta forma. Tiešām knupītis ir elpojošs, jo zīžot ap mutīti nepaliek sarkans. Patīk, ka ir lietojams uz abām pusēm, kas atvieglo knupīša iedošanu arī tumsā.