Zināms jaunākais Latvijas skolu "Zvaigžņu reitings"

Zināms jaunākais Latvijas skolu "Zvaigžņu reitings"

12. Aug 2020, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Ata Kronvalda fonda veidotajā "Zvaigžņu reitingā", kurā apkopotās skolas par labākajiem starptautisko olimpiāžu rezultātiem, atkārtoti pirmo vietu ieņem Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, informēja fonds.

2020. gada Zvaigžņu reitingā otrajā vietā ierindojās RTU Inženierzinātņu vidusskola, trešo vietu reitingā ieņem Cēsu Valsts ģimnāzija, bet 4. vietā Ziemeļvalstu ģimnāzija. Lielu kāpumu reitingā veikusi Gulbenes novada Valsts ģimnāzija, kuras gūtie panākumi starptautiskajās olimpiādēs nodrošinājuši tai 5. vietu reitingā.

Ata Kronvalda fondā atzinīgi novērtē šo skolu un skolotāju ieguldīto darbu skolēnu talanta attīstīšanā, kā arī vērš uzmanību tam, ka būtiska nozīme arī ir talantīgo skolēnu sākumskolām vai pamatskolām un viņu vecākiem.

Reitinga apkopošanā, tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi dažāda veida starptautiskajās olimpiādēs gada laikā no 2019.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 1.jūnijam.

Zvaigžņu reitinga mērķis ir palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas.

Konkursā balles aprēķina pēc katras skolas skolēnu rezultātiem attiecīgā laika perioda starptautiskajās olimpiādēs.

Reitingā tiek izmantos princips “Zvaigzne izspīd tikai vienu reizi”, proti, skolēnam, kurš attiecīgajā laika periodā piedalījies vairākās starptautiskajās olimpiādēs, reitingā ieskaita vienu labāko rezultātu.