Vai sākumskolas skolēnam ir nepieciešami mājas darbi?

12. Dec 2018, 00:59 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Skola saistās ar nebeidzamiem mājasdarbiem un vecāku sēdēšanu blakus bērniem, kamēr visi darbi ir paveikti. Un bieži vien tie ieilgst līdz vēlam vakaram. Tāpēc devāmies pie dažādiem speciālistiem skaidrot, kāpēc gan nepieciešami mājasdarbi, un vai tie jāpilda vecākiem?

VSC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ineta Upeniece stāsta, ka pedagogu auditorijā daudz tiek diskutēts par skolēnu mājas darbu mērķi un uzdevumu vispār: “Raugoties no pieaugušā skatpunkta, nest darbu mājās ir slikti, un tas liecina par darbaholismu, jo viena no prasmēm, kas ikvienam ir jāattīsta, ir arī prasme plānot savu laiku.” Viņa norāda, ka, pedagogi nonākuši pie secinājuma, ka mājasdarbi ir viens no veidiem, kā skolēns var attīstīt savu patstāvību, laika plānošanas prasmi, kā arī resursu plānošanu, lai paveiktu uzdoto uzdevumu.

“Ja vecāki saka, ka viņi kopā ar bērniem pavada ilgu laiku pie mājas darbu pildīšanas, tad, pirmkārt, vecākiem to nevajadzētu darīt, un, otrkārt, būtu jādodas pie skolotāja pārrunāt, kāpēc mājas darbi tiek pildīti, un kā to paveikt, kā arī informēt par situāciju, cik daudz laika bērns pavada darba izpildē,” mudina I. Upeniece.

Privātās sākumskolas “Domdaris” skolotāja Dina Zveja skaidro, ka mājas darbs pēc būtības pasaka priekšā, ka tas ir patstāvīgi veicams uzdevums, savukārt sākumskolas klasēs mājas darbu nedrīkst būt daudz, jo bērns vēl nezina, kā mācīties, un kāpēc tas tiek darīts. “Tāpēc primāri uzdevumi būtu jāveic skolā, jo pretējā gadījumā tas pārvēršas par vecāku mājas darbu,” uzsver D. Zveja.

Ģimenes psiholoģijas centra “Līna” psiholoģe Mārīte Bite uzskata, ka būtu jauki, ja bērniem būtu prieks no mācībām, taču ir svarīgi, lai viņš izprastu, ka jādara arī lietas, kas varbūt nešķiet tik interesantas un nerada tik lielu prieku: “Taču tad varam izvēlēties, kad to darīt, ar kādu pildspalvu rakstīt. Bērnam ir jāuzņemas pienākumi, taču viņš var ietekmēt lietas un atmosfēru.” Psiholoģe uzsver, ka ar varu prieku nevar radīt, tomēr reizēm ir jāsaprot, ka grūtākam darbam ir jāsaņemas, lai pēc tam sevi iepriecinātu, piemēram, parotaļājoties.

Ir bērni, kuri sākumskolas laiku pavada mierīgi, taču skolā mācās pašorganizēšanas prasmes un vecāki viņus atbalsta nevis kontrolē, savukārt, ir bērni, kuriem mājas darbu pildīšana ir ļoti smags un grūts laiks. Ja izglītošanās process pēc skolas pārceļas uz mājām un rodas miega trūkums un stress, ja kaut kas neizdodas, tas nav tas veids, kādā 21.gs vajadzētu mācīties, zinot, ka mācīsimies visas dzīves garumā.

Tieši tāpēc ir būtiski vecākiem runāt ar skolotājiem, lai noskaidrotu situāciju, izprastu mājas darbu uzdošanas mērķi, un pārrunātu to, cik daudz laika to izpilde bērnam aizņem.