Palīdzēsim skolas bērniem īstenot viņu jaunā gada apņemšanos

Palīdzēsim skolas bērniem īstenot viņu jaunā gada apņemšanos

10. Jan 2017, 11:48 nosiguldas nosiguldas

Ir sācies jaunais mācību pusgads un tāpat kā pieauguši arī mūsu skolnieki ir gatavi laboties, nedaudz vairāk mācīties, būt nedaudz cītīgāki un kārtīgāki. Pēc pirmajām pāris dienām ir skaidrs, ka apņemšanās ir laba lieta, bet vai to izdosies īstenot bez palīglīdzekļiem?


Saprotu, ka nepieciešams kas vairāk kā tikai motivēšana ar materiālām vērtībām tad nu meklēju un atradu padomus, kas varētu noderēt arī citiem vecākiem.

  • Runāsim ar bērnu vienā valodā. Mūsu uzdevums ir mācīt bērnam pamatvērtības, iemācīt bērniem būt atbildīgiem, iemācīt patstāvīgi domāt, analizēt un pieņemt pareizos lēmumus nevis vienkārši izpildīt komandas. Kā to panākt, nostādīsim sevi bērna vietā, tā vieglāk būs atrast pareizos vārdus un līdzekļus mērķa sasniegšanai. Tas palīdzēs mums būt tiem, kuros bērns visvairāk ieklausīsies. Dusmas, draudi, manipulācijas lielākoties ir neefektīvi līdzekļi, jo sagrauj attiecības.

 

  • “ Ja tu”……… Labumu saņemšana ir tikai pēc labi padarīta darba. Šis noteikums patiesi darbojas. Mēs to mājās piemērojam arī mazajam Gustavam.
  • Iemācīties mācīties var plānojot bērna mācību un brīvo laiku . Katrīnei ir daži priekšmeti, kurus šogad nepieciešams pamācīties cītīgāk. Līdz ar to es stingrāk esmu noteikusi laiku, kad sākam mācīties, kurus priekšmetus es pārbaudu, vai pievēršu vairāk uzmanības to mājas darbu izpildei.
  • Sadarbība ar klases audzinātāju. Mūsu skolā ir iespēja doties pie skolotājas uz individuālām pārrunām, kuru laikā var uzklausīt skolotāja novērojumus. Analizēt bērna sekmes un mācīšanās procesu. Man ļoti patīk e-klase, jo es redzu gan uzdoto, gan pašreizējās dienas atzīmes, līdz ar ko vakarā varam paskatīties darbus, kuros nav pozitīvs vērtējums.
  • Ir jābūt noteiktai mācīšanās vietai. Šī ir problēma, kuru man vēl nāksies atrisināt, jo Katrīne negrib mācīties savā istabā pie galda. Iespējams, ka vaina ir tajā, ka viņa nejūtas tik pārliecināta par sevi, lai mācītos viena.
  • Ieteicams veidot darāmo darbu kalendāru. Lai visus uzdevumus izpildītu laicīgi iesaka plānot mācīšanās procesu savlaicīgi, veidot izpildāmo uzdevumu sarakstu ik dienu. Es gribētu šo noteikumu ieviest savā mājā, bet pagaidām mēs iztiekam ar kalendāru un mācību sarakstu pie sienas. Kāpēc man liekas, ka šīs noteikums ir labs, Katrīne ir tas skolnieks, kas atliek darbus uz pēdējo dienu un ja nepakontrolēt viņas aktivitātes, tad var sanākt, ka projekta darbs tiek gatavot pēdējā vakarā.

Mums kā vecākiem ir jāievēro pamatnosacījums vienmēr būsim laipni, bet stingri. Svarīgi būt laipniem, izpalīdzīgiem, konsekventiem savā rīcībā nevis kontrolējošiem un nosodošiem. Centīsimies uzsvaru likt uz atbalstu un iedrošinājumu nevis uztraukumu un neapmierinātību.
Lai bērns labi mācītos skolā ir svarīgi redzēt un pazīt bērna dzīvi kopumā. Būtiski ir ne tikai mācību sasniegumi, bet arī attiecības ar līdzcilvēkiem, ārpusskolas intereses, ģimenes tradīcijas un citas aktivitātes.

 

nosiguldas nosiguldas 09. Jan 2017, 16:38

Mums nav dienasgrāmatas, viss ir eklasē.😀

lauvinja lauvinja 09. Jan 2017, 16:06

E-klase ir dikti laba lieta, tā kā mans sākumskolnieks ir mazliet brīvdomātājs, tad neko darītl, sekoju līdzi uzdotajam un laikus atgādinu par nepieciešamību radīt projektus, lai pēdējā vakarā nav stresa.

Darbu sarakstus neveidoju - bērnam jāiemācās, ka dienasgrāmata ir viņa plānotājs.