Iegūsti aukļa profesiju 1,5 gada laikā bez maksas

Iegūsti aukļa profesiju 1,5 gada laikā bez maksas

17. Jun 2019, 16:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt vidējo profesionālo izglītību 1,5 gada laikā bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī.

Izglītības programma

Profesija

Mācību ilgums

Mācību vieta

Iepriekšējā izglītība

"Bērnu aprūpe"

Auklis

1,5 gads

Rīga, Jāņa Asara iela 5

Pēc 12. klases
(no 18 gadu vecuma)

Iesniedzamie dokumenti:

·      Izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;

·      Sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;

·      2 fotokartītes 3x4 cm;

·      Pases kopija (uzrādot oriģinālu).

Uzņemšana līdz 2019. gada 30.augustam.

Elektroniski no 3. jūnija Koledžas mājas lapā www.rcmc.lv

Klātienē Koledžā no 1. jūlija darba dienās no 9:00 līdz 17:00, Rīgā, J.Asara ielā 5.

Tālrunis uzziņām: +371 67275149; e-pasts uzziņām: uznemsana@rcmc.lv .

 

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der man?

Jā, ja:

·      esi vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;

·      esi ieguvis vismaz vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments, taču Tev var būt iegūta arī augstākā izglītība;

·      esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijā.

Tu vari:

·      būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;

·      vienlaikus studēt nepilna laika studiju programmās.

 

Ņem vērā, ka:

·      vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā vai bērna kopšanas atvaļinājumā;

·      ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;

·      1,5 gada profesionālās izglītības iestādēm, kas atbilst 3./4. profesionālās kvalifikācijas līmenim (3.PKL/4.PKL), vari uzsākt mācības, ja Tev ir vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība.

 

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

Mācību laikā:

·      būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru;

·      saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles);

·      varēsi dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā;

·      atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības.

 

Kvalifikācijas prakses laikā:

·      15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes;

·      Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana