Ēdināšanas pakalpojumam Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs mainīs atteikuma laiku

Ēdināšanas pakalpojumam Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs mainīs atteikuma laiku

01. Dec 2022, 11:19 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Trešdien, 30. novembrī, Rīgas domes sēdē atbalstīja lēmuma projektu, kas nosaka kārtību, kā turpmāk būs jāinformē ēdinātāji par bērna neierašanos izglītības iestādē. Izmaiņas stāsies spēkā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Atbalstītais lēmuma projekts paredz, ka vecākam vai pilngadīgajam audzēknim turpmāk būs pienākums par kavējumu informēt ēdināšanas pakalpojuma sniedzējus attiecīgajā dienā līdz plkst. 07.00.

Šāda kārtība ieviesta, lai nodrošinātu racionālu resursu izlietojumu un pārtikas atkritumu samazināšanu, kā arī ņemot vērā izglītojamo vecāku ierosinājumus un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju darba organizācijas specifiku.

Lai grozījumi saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Rīgas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu” stātos spēkā, vēl ir nepieciešams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) saskaņojums un publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.