Sola saglabāt bezmaksas pusdienas pirmklasniekiem

Sola saglabāt bezmaksas pusdienas pirmklasniekiem

03. Oct 2011, 18:11 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Nākamgad tiks saglabātas bezmaksas pusdienas pirmklasniekiem un pedagogu darba algas visās izglītības pakāpēs, šodien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātiem solīja izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks (ZZS).

 

Jāapcērp par 4 miljoniem


Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) nākamā gada budžetā izdevumi ir jāsamazina par 4 miljoniem latu. Ministrs uzsvēra, ka samazinājums ir veikts tajās sadaļās, kurās ir pieejams lielāks finansējums. Par 1,2 miljoniem latu mazāk nākamgad būs profesionālās izglītības programmu īstenošanai, jo tiks turpināta profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācija un samazināts profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu nodrošinājums.

 

Ministrs stāstīja, ka šoruden, kad profesionālajās izglītības iestādēs iestājās vairāk skolēnu, nekā bija plānots, profesionālo skolu vispārizglītojošo priekšmetu pedagogu darba algai papildus tika piešķirti papildus 2,6 miljoni latu, kas bija paredzēti vispārizglītojošai izglītībai, kur skolēnu skaits samazinājās.

 

Samazinās stipendiju formu

 

Par 307 797 latiem samazinās stipendiju fondu, piešķirot augstskolām finansējumu kredītam pielīdzināmajām stipendijām doktorantiem. Vienu miljonu latu plānots ietaupīt studējošo un studiju kreditēšanas procentu maksājumiem. Broks apgalvoja, ka nākamgad nebūs nepieciešams tik liels finansējums studējošo un studiju kredītu procentu starpības segšanai, jo ievērojami kritušās kredītu procentu likmes. Savukārt koledžām paredzēts samazināt studiju vietu skaistu mazāk prioritāro jomu programmās - grāmatvedības un pasta darbinieku sagatavošanā, tādējādi ietaupot 53 942 latus.

 

Par 46 479 latiem tiks samazināts finansējums fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanai un Latvijas Zinātņu akadēmijai atbilstoši emeritēto zinātnieku skaita samazinājumam. 2011.gadā jauni emeritēto zinātnieku mūža granti netiks piešķirti, bet nodrošināts finansējums esošiem emeritētajiem zinātniekiem.

 

Tirgus orientētiem pētījumiem finansējums tiks samazināts par 118 521 latiem. IZM ir apņēmusies izpildīt saistības un nodrošināt finansējumu 23 tirgus orientētiem pētījumu projektiem. Konkursu par jaunu projektu pieteikumu iesniegšanu 2011.gadā neorganizēs un jaunu pētījumu projektu finansēšanu nesāks.

 

Samazinās dotāciju LOK


Par 1 178 220 latiem tiks samazināts finansējums valsts ilgtermiņa saistībām sportā - dotācijai, kas bija paredzēta Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) valsts galvoto aizdevumu atmaksai. Netiks veikta valsts galvotā aizdevuma atmaksa projekta "Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" rekonstrukcija" īstenošanai, jo šā projekta īstenošanai tiek mainīts aizdevuma atmaksas grafiks.

 

Par 38 016 latiem tiks samazināts pieejamais finansējums sporta federāciju īstenotajām programmām un pasākumiem, kā arī par 57 025 latiem samazināsies finansējums IZM apakšprogrammā "Augstas klases sasniegumu sports". Tiek plānots, ka samazināsies līdzfinansējuma apjoms sporta būvju celtniecībai, rekonstrukcijai un iegādēm.

 

IZM nākamā gada budžetā plānots izdevumu pieaugums 764 003 lati, tajā skaitā - 400 300 lati minimālās mēneša darba algas palielināšanai līdz 200 latiem mēnesī un 363 703 lati, lai nodrošinātu pirmsskolas un sākumskolas mācību priekšmetu standartu un programmu pilnveidi atbilstoši bērnu vecumposmam.

 

Deputāti: pārdomāti veikts samazinājums

 

Komisijas deputāti uzsvēra, ka IZM ir pārdomāti veikusi finansējuma samazinājumu, taču arī atzina, ka labāk būtu, ja finansējumu izglītībai un zinātnei nevis samazinātu, bet palielinātu par 4 miljoniem latu.

 

Šādam finansējuma samazinājumam piekrīt arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), taču LIZDA priekšsēdētājas vietnieks Jānis Krastiņš aicināja IZM un atbildīgās Saeimas komisijas deputātus domāt par to, kā, īstenojot finansēšanas modeli "nauda seko skolēnam" un, samazinoties skolēnu skaitam, tomēr nodrošināt, lai skolotāju darba alga nesamazinātos. Viņš vērsa uzmanību uz to, ka "demogrāfiskā bedre" jau ir sasniegusi vidusskolas un būs jārēķinās ar vidusskolu slēgšanu.

 

Tāpat tika uzsvērts, ka nākamajā gadā aptuveni tādā pašā līmeni saglabāsies valsts finansētās studiju vietas augstskolās, tostarp arī sociālo zinātņu jomās.

 

Ministrs informēja arī par domstarpībām ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par profesionālās izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Vakar valdība neatbalstīja grozījumus Izglītības likumā, tādēļ mēneša laikā IZM un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti gatavos sanāksmi, lai vēlreiz pārrunātu šo jautājumu.

 

LETA

Foto: LETA