Šogad pabalstu bērna pieskatīšanai Covid-19 pandēmijas laikā varēs saņemt neierobežotu reižu skaitu

Šogad pabalstu bērna pieskatīšanai Covid-19 pandēmijas laikā varēs saņemt neierobežotu reižu skaitu

02. Jan 2021, 16:12 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Slimības palīdzības pabalstu par bērnu pieskatīšanu ar Covid-19 saistītu apstākļu dēļ šogad līdz jūnijam varēs saņemt neierobežotu reižu skaitu, paredz iepriekš Saeimā pieņemtie grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu".

Līdz šim likums paredzēja, ka sociāli apdrošinātai personai ir tiesības uz vienreizēju slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendāra dienām. Atbalsts pienākas vienam no bērna vecākiem, adoptētājiem, audžuģimenes loceklim, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Uz to var pretendēt, ja persona nevar strādāt attālināti un aprūpējamais bērns vecumā līdz desmit gadiem ieskaitot vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi vai mācības notiek attālināti.

Līdz šim arī bija noteikts, ka to ir tiesības pieprasīt vienu reizi laikposmā no 30.novembra līdz 31.decembrim un vienu reizi laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Noteikts, ka pabalstu neizmaksās, ja persona ir nodarbināta vai veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus. Uz pabalstu nevar pretendēt arī tad, ja ir piešķirts slimības, vecāku pabalsts, vecāku pabalsta turpinājums, maternitātes, paternitātes pabalsts vai atbalsts dīkstāvē, vai arī slimības palīdzības pabalsts par to pašu bērnu piešķirts otram bērna vecākam vai jau ir piešķirts slimības palīdzības pabalsts par citu bērnu.

Grozījumi arī paredz, ka laikposmā no šī gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam likumā noteiktam personu lokam būs tiesības uz šādu pabalstu, tostarp gadījumā, ja bērns vecumā līdz desmit gadiem ar Covid-19 saistītu apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt bērnudārzu.

Slimības palīdzības pabalstu persona varēs pieprasīt līdz 30.jūnijam. Pabalstu izmaksās par iepriekšējo mēnesi.