Kā audzināt dēlu? Speciālistu ieteikumi

01. May 2019, 00:10 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Dēlu un meitu audzināšanā ir zināmas atšķirības. Tas jo sevišķi jāņem vērā, ja dēlu audzini viena un vēlies, lai viņš izaugtu par patstāvīgu, par sevi pārliecinātu vīrieti.

To apstiptina asociācijas “Papardes zieds” vadītājas Ivetas Ķelles teiktais, ka sievietei, audzinot dēlu, ir pašai sev jāuzdod jautājums, kādu vīrieti vēlas sev redzēt blakus - vai tādu, kurš vienmēr paklausa un pakļaujas, vīrieti, kurš no mums ir atkarīgs, vai arī tādu, uz kuru varam paļauties un kurš mums uzticas.

“Latvijas sabiedrībā bieži vien sievietes ir tās, kuras veido zēnus par vīriešiem, bet pēc tam pašas mēdzam brīnīties, ka šie vīrieši nav tādi, kādus vēlētos viņus redzēt,” teic I. Ķelle, apstiprinot, ka atbilde meklējama apstāklī, ka audzināšanas procesā procentuāli vairāk iesaistās sievietes.

Arī zēni raud

Vēl viena kļūda, kura nereti tiek pieļauta dēlu audzināšanā, ir vecāku uzskats, ka puikas neizrāda emocijas un neraud. Pēc Ivetas Ķelles teiktā, šādi sakot, mēs noliedzam to, ka arī zēniem ir emocionālā pasaule. “Papardes zieds” vadītāja: “Pārceļot mazo zēnu pusaudža vecumā, var gadīties, ka puisim jūtu un emociju ir vairāk nekā meitenei, taču tā kā neesam iemācījuši zēnam par savām emocijām izteikties, viņš nezina, ko šādos brīžos darīt.” Tādā gadījumā pusaudzī veidojas traģiska situācija, jo viņš nezina, kā rīkoties, jo apzinās, ka nedrīkst būt emocionāls.

Dēlu audzināšanā būtisku lomu ieņem tēvs, apliecina filozofs un sociologs Vents Sīlis, kurš uzsver, ka tēvs dēlam un meitai nākotnei sniedz dažādu informāciju. Piemēram, dēlam tēvs nešaubīgi var iedot vīrišķās identitātes paraugu par to, kā vīrietis dzīvo un izturās. “Kad puika raud, tēvs var teikt, ka viņš raud kā puika un tas ir labi,” skaidro V. Sīlis, kurš norāda, ka tādējādi tiek nodota informācija, ka daļa no vīrišķības ir arī spēja just. Meitai tēvs var sniegt priekšstatu par vīriešiem kopumā, to, kādas ir vīrieša un sievietes attiecības, un kā ir tad, ja tiek satikts normāls vīrietis.

Tēvs ģimenē ir arī tas, kurš īsteno taisnīgās kārtības principu, jo kur ir klātesošs vīrietis, ir arī kārtība. Pēc Venta Sīļa teiktā, brīdī, kad vīrietis ir sasniedzis šo attīstības stāvokli, viņš saprot, ka nav ne manu, ne citu bērni, vienkārši, ir bērni, par kuriem visiem ir jārūpējas.

Jābūt vīrieša etalonam

Zēnam augot, mainās viņa ķermenis, un daudzi puiši nesaprot, kas ar viņiem šajā brīdī notiek, tāpēc ir svarīgi, lai zēnam blakus būtu vīrieša etalons, kas ļautu zēnam pašam izdomāt, kāds viņš vēlas vai arī tieši pretēji - nevēlas - izaugt. Piemēram, ja tēvs lieto alkoholu, viņš var nolemt, ka dzīvē darīs visu, izņemot alkohola lietošanu, jo nevēlas iet tēva ceļu.

Zēnam ir svarīga vīrieša loma, taču tā vienlaikus ir arī viena no lielākajām problēmām, jo nav noslēpums, ka Latvijā daudzas sievietes savus dēlus audzina vienus. Protams, mamma mēģina dēlu audzināt pēc vislabākās sirdsapziņas, taču ieteicams, lai puikam būtu iespēja apmeklēt pulciņu vai arī kādu sporta aktivitāti, kuru vadītu vīrietis - personība. Tādējādi zēnam veidotos kontakts ar vīrieti un būtu iespēja pašam apjaust, kādam jābūt vīrietim.

Jārespektē bērna viedoklis

Asociācijas “Papardes zieds” vadītāja Iveta Ķelle stāsta, ka vecāki  baidās ļaut bērniem pakrist, tāpēc bērnus ļoti pieskata, taču niecīgās bērnības kļūmes ir nepieciešamas. Tāpat kā zēniem ir nepieciešamas sacensības un sports, kur izlādēt savu iekšējo agresiju.

Iveta Ķelle atgādina, ka bērniem vienmēr nav jāpiekrīt pieaugušajiem, tas nozīmē, ka bērnam, zēnam, var būt savs viedoklis un, ja gribam izaudzināt neatkarīgu cilvēku, mums šis viedoklis ir jārespektē.