Rīgas Sociālajā dienestā var pieteikties mācību pabalstam

Rīgas Sociālajā dienestā var pieteikties mācību pabalstam

27. Aug 2015, 14:55 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Rīgas domes Labklājības departaments aicina trūcīgos un maznodrošinātos rīdziniekus līdz 31.oktobrim pieteikties pabalstam izglītības ieguvei. Pabalsta apmērs ir 35,57 eiro katram skolēnam.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eirokatram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem saistošo noteikumu „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā” kritērijiem.

Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu, savukārt sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem līdz 2015. gada 31.oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

2014. gadā pabalstu izglītības ieguves atbalstam saņēma 3115 rīdzinieki 110 801 eiro apmērā no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”. 2015.gadā plānots līdzīgs finanšu izlietojums. Laika periodā no 1.jūnija līdz 26.augustam pabalsts izglītības ieguvei izmaksāts 1299 rīdziniekiem 46 205 eiro apmērā 

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.