Atgriešanās darba tirgū pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma Latvijā: darba devēju atbalsta politika

Atgriešanās darba tirgū pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma Latvijā: darba devēju atbalsta politika

14. Dec 2022, 13:38 Eva Mareka Šaknere Eva Mareka Šaknere

Esmu RISEBA Personālvadības maģistra studente Eva Mareka Šaknere. Novērojot to, cik jauno vecāku vidū joprojām aktuāla tēma ir darba devēja atbalsts atgriešanās posmā, savā maģistra darbā pētu esošās darba devēja atbalsta politikas Latvijā, kā arī to, kādi faktori jaundzimušo vecākiem patiesībā ir visbūtiskākie, lai tiešām būtu apmierināti ar savu darba un ģimenes līdzsvaru.


Ja pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma esi atgriezusies/-ies atpakaļ savā darba vietā Latvijā pēdējo 3 gadu laikā, lūdzu, padalies ar savu pieredzi 10 minūšu maģistra darba aptaujā. ?

Aptauja ir anonīma un ievāktie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauja sastāv no vispārējiem jautājumiem par darba/ģimenes līdzsvara, emocionālā atbalsta, diskriminācijas un sociālās aizsardzības jautājumu novērtēšanu.

Paldies jau iepriekš par veltīto laiku!


Ja rodas jautājumi, neskaidrības vai labprāt vairāk padalītos ar savu pieredzes stāstu, rakstiet uz emsaknere@gmail.com