Veselas un slimas psihes rādītāji

Veselas un slimas psihes rādītāji

17. Feb 2010, 12:49 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Lielākā daļa cilvēku uzskata sevi par veseliem tad, ja fiziskā veselība ir vairāk vai mazāk normāla. Tajā pat laikā viņi var būt nedziedināmi slimi garīgi.

 

Par vissvarīgāko psihiskās veselības rādītāju ir uzskatāms psihiskais līdzsvars, kurš ir cieši saistīts ar harmonisku psihes uzbūvi un adekvātām adoptācijas spējām. Kā veselas psihes kritēriji ir jāmin arī -

 

1. spēja adekvāti uztvert notikumus un apzināties savu rīcību;

 

2. mērķtiecība, darbaspējas, aktivitāte;

 

3. pilnvērtīgas attiecības, spēja sabalansēt savu uzvedību ar tuvu cilvēku vajadzībām un atbildības sajūta par viņiem;

 

4. kritiska attieksme pret dzīves apstākļiem;

 

5. personības autonomija, kompetence, pašaktualizācija, pārliecība par sevi, prasme piedot un ilgi neturēt ļaunu prātu;

 

6. neatkarīga un dabiska uzvedība;

 

7. humora izjūta, labvēlība, adekvāta pašnovērtējuma spēja;

spēja

 

8. savaldība un spēja priecāties.

 

 

Uz slimu psihi norāda –

 

1. jūtu trulums;

 

2. dusmas bez iemesla;

 

3. naidīgums un agresija;

 

4. nepamatots satraukums;

 

5. garīgās aktivitātes pazemināšanās;

 

6. domāšanas haotiskums un kategoriskums;

 

7. paaugstināta iespaidojamība;

 

8. nevēlēšanās (vai nespēja) uzņemties atbildību par sevi;

 

9. atkarība no kaitīgiem paradumiem;

 

10. neticība saviem spēkiem.

 

Psihiskās veselības traucējumi ir ļoti izplatīti, taču šie cilvēki paši sevi uzskata par veseliem. Piedāvāju visizplatītāko garīgās veselības traucējumu sarakstu –

 

1. ilūzijas (traucēta realitātes uztvere);

 

2. halucinācijas (neesošu parādību uztvere);

 

3. depersonalizācija (sava ķermeņa uztveres traucējumi);

 

4. direalizācija (telpas un laika uztveres traucējumi);

 

5. simboliska domāšana (parastām lietām tiek piešķirta īpaša nozīme);

 

6. autistiska domāšana (atrautība no ārpasaules);

 

7. uzmācīgi stāvokļi (mānijas un fobijas);

 

8. hipervērtīgas idejas (parastām domām tiek piešķirta pārspīlēta vērtība);

 

9. paramnēzija (melīgas atmiņas);

 

10. parabulija (dabisko tieksmju un pašaizsardzības instinktu traucējumi);

 

11. eiforija;

 

12. personības dubultošanās.