Pagarinās vecāku pabalstu izmaksu personām, kas krīzes dēļ nevar atgriezties darbā

Pagarinās vecāku pabalstu izmaksu personām, kas krīzes dēļ nevar atgriezties darbā

03. Apr 2020, 16:44 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Saeima šodien pieņēma grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas paredz sniegt atbalstu tiem vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem Covid-19 valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā beidzas vecāku pabalsta izmaksas periods, taču ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā.

Labklājības ministre Ramona Petraviča uzsver, ka koronavīrusa izraisītās krīzes laikā tiek meklētas iespējas palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem, tostarp vismazāk aizsargātajām personām, kā arī ģimenēm. 

“Māmiņām jājūtas droši par savu un bērnu veselību, par iespēju atgriezties darba tirgū, līdz ar to ir nepieciešami papildus aizsardzības pasākumi”.

Grozījumi paredz, ka piešķirtā vecāku pabalsta turpinājumu izmaksā pēc bērna gada vai pusotra gada vecuma līdz dienai, kad sakarā ar Covid-19 izsludinātā ārkārtējā situācija ir atcelta, tiem vecāku pabalsta saņēmējiem, kuri ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nevar atgriezties darbā: jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai iestājusies dīkstāve, vai persona nevar gūt ienākumu no saimnieciskās darbības.

Vecāku pabalsta turpinājumu izmaksās par periodu no 2020. gada 12.marta līdz persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā sakarā ar Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām.

Par šo periodu vecāku pabalsta turpinājums tiek izmaksāts iepriekš piešķirtā vecāku pabalsta apmērā, bet ne vairāk kā 700 euro mēnesī. 

Vecāku pabalsta turpinājumu neizmaksā, ja persona veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus vai personai ir piešķirts dīkstāves pabalsts.

Par vecāku pabalsta turpinājuma izmaksas periodu netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Lai saņemtu vecāku pabalsta turpinājumu, personai ir jāvēršas VSAA ar iesniegumu.