Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksās arī audžuvecākiem

Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksās arī audžuvecākiem

16. Apr 23:54 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

No 2024. gada 1. jūlija, ja bērnu līdz viena gada vecumam ievieto audžuģimenē, viens no audžuvecākiem varēs saņemt  bērna  piedzimšanas pabalstu. Šādu kārtību paredz 21.martā Saeimā pieņemtie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.

Pabalsts netiks izmaksāts par bērnu, kurš bijis ārpusģimenes aprūpē un piedzimšanas pabalstu jau ir saņēmis bērna iepriekšējais aizbildnis vai audžuvecāks. 

Taču, ja piedzimšanas pabalstu būs saņēmis bērna vecāks un pēc tam bērnu ievieto audžuģimenē vai arī bērnam ieceļ aizbildni, audžuvecākam vai aizbildnim būs tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu. 

Lai saņemtu pabalstu, vienam no audžuvecākiem ir jāiesniedz iesniegums VSAA. 

Visērtāk to ir izdarīt portālā latvija.gov.lv, aizpildot e-iesniegumu “Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai”

Iesniegumu var iesniegt arī:

  • klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
  • nosūtīt uz e-pastu pasts@vsaa.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu; 
  • nosūtīt pa pastu  jebkurai VSAA nodaļai.