Vecākiem ir tiesības saņemt pabalstu par bērna pieskatīšanu arī pagarinātajā skolas brīvlaikā

Vecākiem ir tiesības saņemt pabalstu par bērna pieskatīšanu arī pagarinātajā skolas brīvlaikā

06. Jan 2021, 13:34 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ziņo, ka arī pagarinātajā brīvlaikā, kas saistīts ar Covid-19 infekcijas radīto situāciju, vecākiem ir tiesības saņemt slimības palīdzības pabalstu par bērna vecumā līdz 10 gadiem, pieskatīšanu.

Pieprasot pabalstu VSAA par pagarinātā brīvlaika periodu, skolas izziņa, ka bērns nedrīkst apmeklēt skolu, nav nepieciešama.

VSAA piešķirs pabalstu par bērna pieskatīšanu par kalendārajām dienām, aprēķinot to 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas periods, par kuru piešķir pabalstu.

Laika posmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam pabalsta saņemšanas kalendāro dienu un reižu skaits netiek ierobežots un palīdzības pabalstu piešķir par periodu, par kuru ir izglītības iestādes izziņa un darba devēja apliecinājums vai aprūpes centra izziņa.

Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti. Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus, vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu.

Pabalstu piešķirs:

  • par bērnu vecumā līdz 10 gadiem, ieskaitot, vai

  • par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz VSAA iesniegums un:

  • darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka persona nevar strādāt attālināti.

Pašnodarbinātajam pašam jāapliecina, ka viņš nevar strādāt attālināti, vai nu brīvā formā, vai to atzīmējot VSAA iesnieguma veidlapā.

  • izglītības iestādes izziņa par bērna pirmsskolas izglītības iestādes grupas vai izglītības iestādes atrašanos karantīnā, kurā norādīts karantīnas vai attālināto mācību sākuma datums.

Pabalstu var saņemt atbalsta persona cilvēkam ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu, ja Covid–19 infekcijas saistīto apstākļu dēļ tā nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru un saņemt pakalpojumu.

Šajā gadījumā VSAA adresētam iesniegumam jāpievieno pašvaldības izziņa, ka cilvēkam ar invaliditāti ir piešķirts dienas aprūpes centra pakalpojums, un pašvaldības vai dienas aprūpes centra izziņa, ka ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami.

No slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, un no tā neveiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Lēmumus VSAA nosūtīs tikai atteikuma gadījumā.