Valdība atļauj rīkot bērnu nometnes un izlaidumus

Valdība atļauj rīkot bērnu nometnes un izlaidumus

27. May 2021, 16:50 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Bērnu nometnes varēs organizēt klātienē grupās līdz 20 dalībniekiem, savukārt izlaidumi  drīkstēs notikt klātienē ārpus telpām līdz 40 cilvēkiem vienas klases/grupas ietvaros. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas šodien, 2021. gada 27. maijā, apstiprināti valdībā.

Izlaidumi

Klātienē ārpus telpām ir atļauts rīkot pasākumus pirmsskolas izglītības pakāpes noslēgumā un izglītības dokumenta pasniegšanai pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes noslēgumā. Svinīgajā pasākumā vienas klases vai grupas ietvaros drīkst piedalīties līdz 40 cilvēkiem (izglītojamie kopā ar izglītības iestādes nodarbinātajiem). Pavadošās personas vienas mājsaimniecības ietvaros drīkst atrasties atstatus no svinīgā pasākuma norises zonas. 

Izlaidumu norises laiks nedrīkst pārsniegt 2 stundas. Ja pasākuma laikā  nav iespējams ievērot divu metru distanci, klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus.

Izglītības iestādes  pienākums ir nodrošināt epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu pasākuma norises vietā - labi redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai par piesardzības un drošības prasībām,  jānodrošina vismaz 2 metru attālums starp  izglītojamo pavadošo personu mājsaimniecībām, jākontrolē un jāregulē pasākuma dalībnieku plūsma, lai nodrošinātu brīvu pārvietošanos ejās un novērstu pasākumu dalībnieku drūzmēšanos. Savukārt tuvinieki un draugi jauniešus sveic pēc svinīgā pasākuma daļas.

Nometnes

Organizējot bērnu nometnes klātienē, grupā nevar būt vairāk par 20 dalībniekiem. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesastopas.

Nometnes notiek tikai noteiktā teritorijā, ārpus tās aktivitātes netiek rīkotas, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji. 

Nometnē var piedalīties darbinieki un bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma veikts  Covid-19 tests un tas ir negatīvs, atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā. Testi tiek apmaksāti no valsts budžeta, testēšanas procesu koordinē Veselības inspekcija. Testu var neveikt, ja dokumentāri iespējams apliecināt vakcināciju pret Covid-19 vai ja cilvēks pārslimojis infekciju.

Diennakts nometnēs (sporta nometnēs) ir atļauta sporta treniņu (nodarbību) norise iekštelpās nometnes grupas ietvaros.

Iestājpārbaudījumu organizēšana 

Valdība šodien apstiprināja arī nosacījumu vispārējās izglītības iestādēm, kuras organizē iestājpārbaudījumus uzņemšanai pamatizglītības un vidējās izglītības posmā. Lai nodrošinātu visiem vienādas iespējas, skolām ir jānosaka viens papildtermiņš iestājpārbaudījuma kārtošanai tiem skolēniem, kuri sākotnēji noteiktajā datumā nedrīkst piedalīties iestājpārbaudījumā Covid-19 infekcijas vai noteiktās karantīnas dēļ. Ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto karantīnas un izolācijas minimālo termiņu, starp iestājpārbaudījuma norises datumiem ir jāparedz vismaz 14 dienu starplaiks.

Izmaiņas starptautisku sporta sacensību organizēšanā

Jauniešu izlasēm, kuru dalībnieki ir vecumā līdz 15 gadiem, šobrīd ir atļauts trenēties, bet starptautiskās sporta sacensības tās var aizvadīt tikai ārvalstīs, jo Latvijā šīs sacensības nedrīkst norisināties. Ņemot vērā Latvijas jauniešu izlašu plānoto starptautisko sacensību kalendāru, vairākas sporta federācijas paudušas gatavību organizēt Latvijā arī starptautiskās sporta sacensības jaunāka vecuma izlašu sportistiem. Izvērtējot līdzšinējo praksi starptautisku sporta sacensību organizēšanā, valdība ir noteikusi, ka turpmāk Latvijā drīkst norisināties starptautiskās sporta sacensības dalībnieku grupām vecumā no 10 gadiem. Vienlaikus jāatgādina, ka starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir noteikti īpaši pienākumi, nodrošinot epidemioloģiski drošu sporta sacensību norisi tā sauktajā “burbuļa formātā”.