Rīgas dome aicina topošo pirmklasnieku vecākus pārliecināties, vai ir kopā ar bērnu deklarējušies skolai piesaistītajā teritorijā

Rīgas dome aicina topošo pirmklasnieku vecākus pārliecināties, vai ir kopā ar bērnu deklarējušies skolai piesaistītajā teritorijā

09. May 2023, 06:27 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Rīgas dome aicina topošo pirmklasnieku vecākus savlaicīgi pārliecināties, vai ir izpildījuši visus reģistrēšanās 1. klasei kritērijus, lai varētu pretendēt uz augstāku uzņemšanas prioritāti sev interesējošā Rīgas skolā un ir deklarējušies kopā ar bērnu skolai piesaistītajā teritorijā.

Skolām būs jāievēro jauna kārtība, sākot 1. klašu komplektāciju 2024./2025. mācību gadam, paredz Rīgas domē pieņemtie saistošie noteikumi.

Jaunā kārtība paredz, ka prioritāri tiks uzņemti tie bērni, kas vismaz 12 mēnešus ar vienu no vecākiem būs deklarējušies attiecīgās skolas piesaistītajā teritorijā. Tāpat augstākā prioritāte attieksies arī uz bērniem – bāreņiem, skolas pedagogu bērniem, kā arī brāļiem vai māsām, kas mācās attiecīgās izglītības iestādes pamatizglītības programmā.

Savukārt, komplektējot 1. klases nākamajam 2023./2024. mācību gadam, skolas ņems vērā pašreizējo noteikto prioritāro secību, priekšroku dodot bērniem – bāreņiem un skolas pedagogu bērniem.

Lai vienkāršotu bērnu reģistrēšanu skolas 1. klases pretendentu rindā, saistošajos noteikumos izveidota pieteikuma forma bērna reģistrēšanai. Bērna vecāki varēs iesniegt pieteikumu par bērna, kurš ir sasniedzis piecu gadu vecumu, reģistrēšanu 1. klases pretendentu rindā, ierodoties skolā klātienē vai iesniegt pieteikumu elektroniski, parakstot to ar elektroniski drošu parakstu.

Pašvaldība atgādina, ka bērnu, kuri mācības 1. klasē plāno sākt 2023./2024. mācību gadā, reģistrēšana skolas 1. klases pretendentu rindā ir jāveic līdz šā gada 15. maijam, pēc līdzšinējās kārtības.

Rīgas pašvaldība atgādina, ka no 2023. gada 1. septembra visās Rīgas skolu 1. klasēs mācības tiks sāktas latviešu valodā.

Foto: riga.lv