Atcelta mājas karantīnas ievērošana izglītības iestādēs, ja klasē konstatēta Covid-19 pozitīva persona

Atcelta mājas karantīnas ievērošana izglītības iestādēs, ja klasē konstatēta Covid-19 pozitīva persona

08. Feb 2022, 19:50 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Šodien Ministru kabinets lēmis, ka izglītības procesā iesaistītie ar Covid-19 kontaktpersonu statusu var atgriezties klātienes izglītības procesā, neievērojot īpašos mājas karantīnas nosacījumus. 

Šie labojumi epidemioloģiskās drošības prasībās attiecas uz izglītojamajiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas), ar noteikumu, ka nav novērojami saslimšanas simptomi un tiek veikta izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana izglītības iestādē, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam. 

Arī izglītības procesā nodarbinātie, studējošie un izglītojamo asistenti, kuri ir noteikti kā kontaktpersonas, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus un turpināt studijas vai darba pienākumu pildīšanu. Šīm personām jāturpina skrīnings darba devēja vai iestādes vadītāja noteiktas atbildīgās personas uzraudzībā. Augstskolām un koledžām ir iespēja veikt testēšanu par augstskolas un koledžas līdzekļiem - tāpat kā līdz šim.

Minētās izmaiņas ieviestas, jo Covid-19 saslimstības rādītājiem vecuma grupā no 7 līdz 19 gadu vecumam ir tendence stabilizēties, kas liecina par izglītības iestāžu lomas SARS CoV-2 izplatībā mazināšanos. Vienlaikus mājas karantīnas ievērošana būtiski kavē izglītības procesu, un nosacījumu maiņa ļaus nodrošināt klātienes mācību nepārtrauktību.

Lai piedalītos klātienes izglītības procesā pirmsskolas izglītības pakāpē (tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās), kā arī lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, izglītojamais, kurš noteikts kā kontaktpersona, tāpat kā līdz šim varēs neievērot mājas karantīnas nosacījumus tad, ja kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu būs pagājušas ne mazāk kā 10 dienas. Šiem izglītojamiem netiek veikta rutīnas skrīninga testēšana.