Apstiprina minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai

Apstiprina minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai

13. Oct 2015, 16:10 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Ministru kabinets (MK) otrdien, 13.oktobrī, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos priekšlikumus par minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai. Sākot no 2018.gada novadu vidusskolās 10.klases atvēršanai nepieciešamais minimālais skolēnu skaits būs 12 skolēni 10.klasē vai vismaz 32 skolēni 10.-12.klasē, portāls Diena.lv uzzināja Izglītības un zinātnes ministrijā.

Līdz tam tiks ieviesti pārejas nosacījumi - 2016./2017. un 2017./2018.mācību gadā 10.klasē minimālajam skolēnu skaitam būs jābūt ne mazākam par desmit skolēniem vai arī ne mazāk kā 27 skolēni 10.-12.klasē.

"Šo noteikumu mērķis ir veidot tādu vidusskolu tīklu, kur skolas spēj nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kur izglītības pakalpojumi ir pieejami un kurš ir izmaksu efektīvs. Vidusskolas posmā izglītība ir ievērojami dārgāka par pamatskolu, jo nepieciešami gan kvalitatīvi aprīkoti mācību kabineti, gan specializējušies skolotāji. Mazās vidusskolās to nodrošināt ir ievērojami sarežģītāk un dārgāk," izmaiņu nepieciešamību pamato Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Pēc valdības sēdes Ministru prezidente Laimdota Straujuma (Vienotība) uzsvēra, ka, viņasprāt, nav normāli, ja klasē mācās trīs skolēni un vienu klasi pievieno citai. Tas varētu būt pieļaujams no pirmās līdz sestajai klasei, bet ne vairs tajās klasēs, kur ir jāapgūst fizika un ķīmija.

Viņasprāt, ir jābūt atbalsta iespējām tiem skolēniem, kuri dzīvo tālu no mācību iestādes. Viens no atbalsta veidiem varētu būt transporta izdevumu kompensācija jeb "ceļa nauda". "Nevar būt tā, ka aizveram klases un vairs neinteresējamies par to," teica Straujuma.

Jau no nākamā mācību gada, uzņemot vispārējās vidējās izglītības programmās, novadu pilsētās – Aizkrauklē, Alūksnē, Balvos, Bauskā, Cēsīs, Dobelē, Gulbenē, Krāslavā, Kuldīgā, Limbažos, Līvānos, Ludzā, Madonā, Ogrē, Preiļos, Saldū, Siguldā, Smiltenē, Talsos, Tukumā, Valkā – būs jābūt ne mazāk kā 18 skolēniem 10.klasē vai vismaz 48 skolēniem 10.-12.klasē kopā. Šādi paši nosacījumi attieksies uz izglītības iestādēm Ādažu, Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Olaines, Ozolnieku, Salaspils, Saulkrastu un Stopiņu novados.

Lielāks skolēnu skaits būs jānodrošina izglītības iestādēs republikas pilsētās, kur 10.klasē kopumā jābūt ne mazāk kā 22 skolēniem vai vidusskolas posmā – vismaz 58 skolēniem.

Minimālā nepieciešamā skolēnu skaita noteikšanai ir veikti aprēķini par to, lai ar pieejamajiem resursiem nodrošinātu kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas. Šāds tiesiskais regulējums veicinās pašvaldību kā izglītības iestāžu dibinātāju atbildīgu lēmumu pieņemšanu par savas pilsētas vai novada izglītības iestāžu tīkla turpmāko attīstību Latvijā pastāvošās demogrāfiskās situācijas apstākļos. Skolu tīkla sakārtošana ir arī viens no IZM īstenotās izglītības nozares strukturālās reformas soļiem un priekšnosacījumiem pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanai.

Valdībā apstiprinātais noteikumi projekts nosaka kārtību un kritērijus, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi. Tajos līdztekus citiem grozījumiem noteikti arī nepieciešamie atbalsta pasākumi reemigrējušajiem bērniem un pagarināts laiks izglītības programmas apguvei ģimenē līdz 6.klasei.

Diena.lv