Uz skolu tomēr būs jāiet 6 gadu vecumā!

Uz skolu tomēr būs jāiet 6 gadu vecumā!

05. May 2010, 15:30 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Šodien, 25.septembrī izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāvji tikās ar pirmsskolas un sākumskolas izglītības speciālistiem, lai turpinātu diskusijas un darbu saistībā ar izglītības saturu, konkrēti - ar satura, metožu u.c. jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā, kā arī - ar iespējamo skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma.

 

Tikšanās dalībnieki kopumā atzinīgi novērtēja ideju par iespēju uzsākt skolas gaitas no sešu gadu vecuma. Vienlaikus ministre aicināja IZM un VISC kopīgi ar pirmsskolas un sākumskolas izglītības speciālistiem turpināt darbu pie mācību satura un metožu pārskatīšanas un pilnveides, lai tās atbilstu konkrētā vecumposma attīstībai, lai sešgadniekiem būtu viņu interesēm un spējām atbilstošs nodarbību saturs un plānojums. Šādu pieeju un rīcību atbalstīja arī sanāksmes dalībnieki.

 

T.Koķe uzsvēra skolotāju darbu un tā nozīmi, piebilstot, ka skolotāji un skolas darbojas ar pilnu atdevi, ar līdzekļiem, kādi pieejami. Vienlaikus ministre atzina, ka izglītība, mācību saturs ir lietas, kas ir visu laiku monitorējamas, pilnveidojamas, lai nodrošinātu to atbilstību mūsdienu prasībām, lai stiprinātu skolēnu interesi par mācīšanos.

Sarunā piedalījās gan pirmsskolas un sākumskolas pārstāvji un izglītības speciālisti, gan augstākās izglītības iestāžu mācībspēki, kuri atzina, ka Latvijas izglītības iestādēs kopumā sekmīgi notiek 5- un 6- gadus veco bērnu sagatavošana, un šī pieredze un labās prakses piemēri ir izmantojami turpmākā darba plānošanā un organizēšanā. Ministre piebilda, ka tieši pirmsskolā un sākumskolā Latvijā strādā visradošākie pedagogi, tādēļ īpaši nozīmīgi izmantot šo pieredzi, popularizēt labās prakses piemērus un izmantot tos aizvien plašāk.

 

Sanāksmes gaitā T.Koķe informēja, ka 8.septembrī valdība apstiprināja sociālās drošības tīkla stratēģiju, kas paredz, ka 2009./2010.mācību gadā valsts tomēr finansēs 5- un 6- gadīgo sagatavošanu skolai, neskatoties uz to, ka veidojot šī gada budžeta grozījumus un neieklausoties par izglītības nozari atbildīgā ministra un ministrijas argumentācijā, līdzekļi šajā pozīcijā tika pilnībā samazināti. Savukārt, saistībā ar piecgadniekiem, plānots, ka arī nākamgad tiks turpināta viņu sagatavošana skolas gaitu uzsākšanai.

 

Sarunas gaitā tika aktualizēts jautājums par iespēju izglītības sākumskolas skolotājam pasniegt priekšmetus 1.-6.klašu posmā. Tāpat tika uzsvērta nepieciešamība veicināt integrēto mācību satura apguvi, īpaši - sākumposmā, jo šāda pieeja veicina sasaisti starp priekšmetiem un veicina skolēnu izpratni par dažādām kopsakarībām un lietām, kas tiek apgūtas skolā.

rita123 rita123 28. Sep 2009, 08:46

Kad pienāks laiks uz skolau viss jau būs vairākas reizes mainījies.Tas atkarīgs no bērna citi pieaug ātrāk citi vēlāk un vecāki ar psihologu varēšot izlemt vai bērns gatavs skolai.

26. Sep 2009, 10:57

Es arī sāku mācības 6 gados,bet cik gados laidīšu savu meitiņu vēl pagaidām nezinu,un par to nedomāju,jo mums vēl ir pietiekami daudz laika līdz skolai!!!
Un likumi vēl var mainīties 10 reizes😀

Dace Dace 26. Sep 2009, 08:06

Bērnudārzs jau tada pati pirmsskolas iestāde un uz turieni mēs mazos vedam bez domām,ka viņiem kautko atņemam.

Dace Dace 26. Sep 2009, 08:04

Es skolā gāju no sešiem gadiem.Un domaju,ka mans bērns arī ies no sešiem,jo nekā slikta es tur nesaskatu.

rita123 rita123 28. Sep 2009, 08:46

Kad pienāks laiks uz skolau viss jau būs vairākas reizes mainījies.Tas atkarīgs no bērna citi pieaug ātrāk citi vēlāk un vecāki ar psihologu varēšot izlemt vai bērns gatavs skolai.

26. Sep 2009, 10:57

Es arī sāku mācības 6 gados,bet cik gados laidīšu savu meitiņu vēl pagaidām nezinu,un par to nedomāju,jo mums vēl ir pietiekami daudz laika līdz skolai!!!
Un likumi vēl var mainīties 10 reizes😀

26. Sep 2009, 08:06

Bērnudārzs jau tada pati pirmsskolas iestāde un uz turieni mēs mazos vedam bez domām,ka viņiem kautko atņemam.

26. Sep 2009, 08:04

Es skolā gāju no sešiem gadiem.Un domaju,ka mans bērns arī ies no sešiem,jo nekā slikta es tur nesaskatu.