Skolotājiem būs jāinformē vecāki, ja bērns basto skolu

Skolotājiem būs jāinformē vecāki, ja bērns basto skolu

09. Sep 2011, 13:30 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklēs skolu, skolotājam būs pienākums par to informēt vecākus, paredz šodien valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādātais Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

 

Kā skaidro IZM, šā  projekta mērķis ir noteikt valstī vienotu kārtību, kādā izglītības iestāde informē bērna vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja bez attaisnojoša iemesla netiek apmeklēta izglītības iestāde. Izglītības likums nosaka, ka vecāku pienākums ir informēt izglītības iestādi par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt ietekme uz mācību procesu, bet līdz šim nepastāvēja vienota kārtība, kā konkrēti izglītības iestādei un pašvaldībai jārīkojas gadījumos, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. Šādas normas jau šobrīd ir iestrādātas izglītības iestāžu nolikumos vai iekšējās kārtības noteikumos, tādēļ izglītības iestādēm šī nebūs jauna procedūra, tikai tagad tā būs obligāta.Projekts paredz, ka skolai ar vecākiem jāsazinās operatīvi, tiklīdz konstatēts, ka bērns bez attaisnojoša iemesla nav ieradies un vecāki nav informējuši izglītības iestādi par kavējuma iemesliem.

 

TVNET

FOTO: TVNET