Inovatīvā vidusskola „Patnis” ir gatava jaunajam mācību gadam

Inovatīvā vidusskola „Patnis” ir gatava jaunajam mācību gadam

20. Aug 2012, 08:10 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Inovatīva privātā vidusskola „Patnis” ir iekārtojusi telpas un ir gatava jaunajam mācību gadam. Ikvienam interesentam 22. augustā plkst.10:00 Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 8, 3.stāvā būs unikāla iespēja ielūkoties aprīkotajās mācībtelpās, iepazīties ar stundu sarakstu un daļu no mācībspēkiem.

Mācības 10.-12.klasē notiks pēc inovatīvas sistēmas, izmantojot labāko pasaules pieredzi. Daļa no mācību procesa notiks apvienotajās stundās, kur 10.-12.klašu skolēniem būs iespēja mācīties, izmantojot savstarpējas pieredzes nodošanu reizē ar individualizētu plānu. Skola praksē ir pārbaudījusi un arī vidusskolā turpinās veidot stundas, kuras vadīs divi skolotāji vienlaicīgi, tā panākot veiksmīgāku temata apguvi caur savstarpēju diskusiju un sadarbību. Daļa vidusskolas mācību procesa tieksies uz starppriekšmetu integritāti, mācību tēmas apskatot no dažādiem rakursiem. Darba gaitā intensīvi tiks pielietotas mūsdienu tehnoloģijas, kas kopumā nodrošinās daudz efektīvāku un mūsdienīgāku mācību vielas apguvi. Šāda mācību procesa organizēšana nodrošinās individuālu pieeju katram skolēnam klasē. Mūsu 18 gadus ilgajā pedagoģiskajā pieredzē skolas mācībspēki ir pārliecinājušies par individuālās pieredzes būtisko lomu skolēna personības attīstības veicināšanā. Tādēļ arī inovatīvajā vidusskolā viss process būs orientēts uz skolēna potenciāla attīstīšanu un nākotnē perspektīvas, progresīvas personības radīšanu.

Privātā vidusskola Patnis tika dibināta 1994.gadā un šogad svin 18 gadu jubileju. Skolā tiek realizētas pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas mācību programmas.