Pēc IZM izstrādāto noteikumu stāšanās spēkā izglītības iestādes direktors būs tiesīgs nodrošināt arī citu pamatizglītības klašu izglītojamo ēdināšanu, ja izglītības iestādē radušies neizmantoti finanšu līdzekļi.

 

Valsts finansējums pirmklasnieku ēdināšanai nākamgad paliks nemainīgs – 80 santīmi par vienu bērnu dienā, paredz noteikumu projekts. Šim mērķim nākamā gada budžetā plānots tērēt vairāk kā 2,8 miljonus latu, 2012.gadā – 2,85 miljonus latu, bet 2013.gadā - 2,98 miljonus latu.

 

IZM prognozē, ka 2011.gadā 1.klasē mācīsies aptuveni 20 670 izglītojamie, 2012.gadā - 20 916 bērni, bet 2013.gadā - 21 881 skolēns.