Visiem pieejams Latvijā pirmais ēšanas traucējumu centrs

23. Jan 2022, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Kopš 20.oktobra ikvienam, kas cīnās ar ēšanas traucējumiem, pieejama profesionāla palīdzība. To ar individuālu pieeju katram nodrošina centrā darbojošie speciālisti ar ilgu gadu pieredzi ēšanas traucējumu ārstēšanā, kuriem arī pašiem ir personīga pieredze ar šo diagonozi.

 Lai gan ēšanas traucējumi ir izplatīta slimība ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā, specializētu un bezmaksas palīdzību šeit nav iespējams saņemt. To varētu apgalvot vairākums, kas lūkojušies pēc palīdzības anoreksijas, bulīmijas un citu ēšanas traucējumu ārstēšanā. Jāatzīst, ka bieži palīdzība nemaz netiek meklēta, jo sabiedrība ir maz informēta par šo slimību patiesajām saknēm un ēšanas traucējumu pacienti izvēlas to noklusēt un cīnīties saviem spēkiem. Ne vienmēr tas izdodas, dažreiz sekas ir letālas vai liek manīt visu atlikušo dzīvi. Lai situāciju mainītu, izglītotu sabiedrību, vairāk par to runātu un pats galvenais - sniegtu psihoemocionālu un profesionālu, uz pasaules pieredzi un pētījumiem balstītu palīdzību ikvienam, kam tas ir nepieciešams.

Centra vadītāja un mentore ir Anna Balode, kas pati 15 gadu garumā ir bijusi ierauta ēšanas traucējumu murgā. Viņa ļoti labi saprot ikvienu ēšanas traucējumu fāzi, pazīmes, sekas un sajūtas, jo piedzīvojusi it visu, kas var notikt šo slimību ietekmē. Šo vietu, kur pulcēties un risināt problēmas viņa izveidojusi ar misijas sajūtu, ka ikvienam Latvijā jātiek sadzirdētam un jābūt iespējai saņemt palīdzību.

Saistībā ar valstī esošo epidemoloģisko situāciju, visas konsultācijas notiek attālināti. Tās ir ar individuālu pieeju, taču Ēšanas Traucējumu resursu centra ārsti strādā komandā, līdz ar to nodrošinot ikvienam kompleksu ārstēšanu un veiksmīgāku atveseļošanos. Šeit apvienojušies jomas profesionāļi un gatavi darbam; te būs iespējams saņemt uzutura speciālistu, deju terapeita, KBT terapeita, mentora/kouča, klīniskā veselības psihologa un uztura trenera pakalpojumus.

Uz pirmo konsultāciju, kad sapast kādi ir iespējamie risinājumi un ārstēšanas programmas,  iespējams pieteikties iestādes mājaslapā www.etresursucentrs.lv vai sazinoties sociālajos tīklos. Centrs darbojas ciešā saiknē ar biedrību Būt Brīvai, tāpēc par interesējošajiem jautājumiem iespējams interesēties arī šeit: https://butbrivai.com vai Facebook un Instagram vietnēs - @butbrivai.

Šī vieta, kas būs atbalsts  grūtībās nonākušajiem vai viņu tuviniekiem sniegs palīdzību klātienē kolīdz tas būs iespējams, saskaņā ar valstī ieviestajiem noteikumiem,  un vērs savas durvis Veselības Centrs 4 telpās Rīgā, Grebenščikova ielā 1.

Šobrīd konsultācijas noris attālināti, taču Centrs sāk piedāvāt pirmās bezmaksas konsultācijas cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem, kuriem šobrīd nav finansiālu iespēju pašiem apmaksāt terapiju izdevumus. KBT terapiju bezmaksas jau saņem pirmie cilvēki un šobrīd tiek organizētas arī pirmās bezmaksas deju terapijas nodarbības, kur desmit nodarbību ciklā dalībnieki caur deju mācīsies pieņemt un iemīlēt savu ķermeni. Kā arī tiek piedāvāts bezmaksas psihologs grupā, kas norit divpadsmit nodarbību ciklā. Visi bezmaksas pakalpojumi tiek sniegti rindas kārtībā no ĒT resursu centra līdzekļiem, kas tiek atbalstīts no ESF fonda “Attbalsts Sociālajai Uzņēmējdarbībai”. Priekšroka bezmaksas konsultācijām tiek dota cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem no sociāli maznodrošinātajām grupām, kas ir cilvēki bez darba vai ar zemiem ienākumiem, no daudzbērnu ģimenēm un studenti.

Ēšanas Traucējumu resursu centrs ir specializēts centrs, kas veic psihosociālās intervences, lai palīdzētu cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem, depresiju, citām problēmām, kas nereti attīstās līdzās šai problēmai (atkarības, kleptomānija u.c.).  “ĒT Resursu Centrs” ir sociāls uzņēmums, kurš no peļņas nodrošina bezmaksas palīdzību tiem, kas to nevar atļauties.  Centrs veiks pētījumus, apmācīs jaunos speciālistus, lai izglītotu Latvijas sabiedrību un speciālistus šajā jomā. Kā arī tiek veikts  preventīvs darbs un visiem tievēt gribētājiem tiek piedāvātas uztura trenera lekcijas, lai veidotu izpratni par uztura grupām un ‘normālu ēšanu’.