Turpinam ceļot arī ziemā- Cenu tīreļa laipa

Turpinam ceļot arī ziemā- Cenu tīreļa laipa

04. Dec 2020, 16:10 Cielavinna Cielavinna

Kurš gan teica, ka ziemas laikā nedrīkst braukt lūkoties Latvijas skaistumu. Latvija ir skaista jebkurā gadalaikā, tāpēc devānmies pastaigāties pa Cenas tīreļa laipu.

Šī galvaspilsētai ļoti tuvu esošā īpašā teritorija, kur pastaigas laikā var iepazīties ar vienu no krāšņākajiem Latvijas purviem.

Cenas tīrelis kādreiz bija otrs lielākais purvs Latvijā, uzreiz pēc Teiču purva. Savulaik tika pieņemts lēmums vienā teritorijā apvienot gan saimniecisko, gan dabas aizsardzībai atvēlēto teritoriju. Tā ietekmētajā daļā turpinājās kūdras ieguve, kas tika aizsākta jau pirms 2. Pasaules kara. Dabas aizsardzības mērķiem tika nodalīti 2133 hektāri purva.

Cenas tīrelis ir putniem īpaši nozīmīga teritorija, kas šo izcilās kvalitātes purvu izvēlas ligzdošanai un kā barošanās vietu. Purva laipas sākums ved cauri Cenas tīreļa kūdras izstrādes laukiem. Te var iepazīties ar informāciju par kūdras ieguves metodēm. Takas otrajā daļā laipas pa apli virzās cauri gandrīz neskartajai purva daļai, iepazīstinot ar augstā purva bagātībām - starp dzidriem un dziļiem purva ezeriem, purva augu klājumu un purva mežiem, kur augumā pavisam sīkas priedītes vecuma ziņā jau sen kā pārdzīvojušas lielāko daļu piekrastes masta priežu.

Takas vidusdaļā izbūvēts skatu tornis, kas ļauj no cita skatupunkta sev atklāt purva ainavu. Takas garums ir aptuveni 6 km, bet nu ikpa laikam ir izvietoti soliņi, kur var piesēst un atpūsties. Iesaku uz turieni aizbraukt, ja vēl neesat tur bijuši.

Dodoties uz purva laipu pa ceļam sastapām alņu ğimenīti, kas bija ilgi manis gaidīta tikšanās.