Rīgas pašvaldība līdzfinansēs smagi slimu bērnu un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem mājas aprūpi

Rīgas pašvaldība līdzfinansēs smagi slimu bērnu un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem mājas aprūpi

18. Jun 2021, 16:32 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Ģimenēm, kurās aug smagi slimi bērni un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, nepieciešams reāls atbalsts, tāpēc Rīgas pašvaldība no 1. jūlija līdzfinansēs šo bērnu aprūpi mājās, par to Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēdē ceturtdien informēja Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

“Diemžēl pēdējo 30 gadu laikā paliatīvā aprūpe, tāpat kā ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un cilvēki ar invaliditāti, Latvijā nav bijusi politiskā prioritāte. Esmu pārliecināts, ka ieraudzīt vairāk nekā  8000 bērnu ar invaliditāti un viņu ģimeņu vērtību mūsu valstī ir vienlīdz politiskā griba un sirdsgudra cilvēcība. Tādēļ patiess gandarījums, ka šonedēļ pieņemtajos Rīgas domes budžeta grozījumos esam paredzējuši 343 000 eiro bērniem ar funkcionāliem traucējumiem aprūpes mājās pakalpojuma  līdzfinansējuma nodrošināšanai,” atzina V. Kleinbergs.

Šos līdzekļus no 1. jūlija  ģimenes varēs saņemt līdzmaksājuma veidā aprūpei mājās pakalpojumam, kuru varēs kombinēt ar citiem  valsts un pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem “Es ticu, ka virknei ģimeņu šis atbalsts ļaus saglabāt kvalitatīvu ģimenes funkcionēšanu un neizkrist no sociālās dzīves, kas nereti ir sekas situācijai, kad ģimenē ienāk bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem,” uzsvēra komitejas priekšsēdētājs.

No 1. jūlija turpmāk aprūpes mājās pakalpojumu varēs saņemt bērni ar funkcionāliem traucējumiem līdz dienai, kad viņi sasniedz 20 gadu vecumu. Aprūpe mājās nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē. Aprūpi mājās varēs saņemt materiālā atbalsta veidā, aprūpes mājās pakalpojuma veidā vai individualizēta aprūpes pakalpojuma veidā, kas būs jauns pakalpojums no nākamā mēneša. Šajā pakalpojumā vecāki varēs izvēlēties aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldība noslēgs sadarbības līgumu par minētā pakalpojuma samaksas līdzfinansēšanu jeb vaučera piešķiršanu līdz 490 eiro mēnesī.

No 1. jūlija stāsies spēkā arī izmaiņas asistenta pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas kārtībā. Tās paredz cilvēkiem ar invaliditāti samazināt atskaitīšanās slogu, kā arī piešķirt konstantas stundas, ko cilvēks ar invaliditāti varēs izmantot pēc saviem ieskatiem. 

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki tika arī iepazīstināti ar informāciju par jaunizveidotajiem Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra punktiem un to funkcijām.

Padome diskutēja par iepriekšējā Padomes sēdē ierosināto jautājumu par iespējamajām izmaiņām samaksas transporta pakalpojumiem nodrošināšanā personām, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Proti, par mērķtiecīgāku samaksas piešķiršanu atbilstoši sākotnēji plānotajam samaksas mērķim, lielāku atbalstu sniedzot aktīvajiem samaksas saņēmējiem, tas ir, personām, kuras mācās, strādā, darbojas nevalstiskajā organizācijā u.c.

Vairākas nevalstiskās organizācijas Rīgas domes Labklājības departamentam ir iesniegušas dažādus priekšlikumus, kā šo atbalstu varētu uzlabot, piemēram, varētu būt individuāls novērtējums mobilitātes atbalstam, izvēles iespējas – pabalsts vai pakalpojums u.c. Padome vienojās, ka Labklājības departaments kopā ar nevalstiskajām organizācijām izstrādās priekšlikumus diferencētam pieejas modelim minētā pašvaldības atbalsta saņemšanai. Transporta pakalpojumu samaksu 2020. gadā saņēma 8874 personas.