Pilnveido personību un profesionālās iemaņas – piesakies EKA maģistrantūrā līdz 28. janvārim!

Pilnveido personību un profesionālās iemaņas – piesakies EKA maģistrantūrā līdz 28. janvārim!

17. Jan 2022, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Lai jaunais gads iesāktos ar jaunām zināšanām un prasmēm, profesionālo un personisko pilnveidi, Ekonomika un kultūras augstskola līdz 28. janvārim aicina izvēlēties kādu no maģistra studiju programmām un apvienot radošo un biznesa domāšanu! Daudzi ir dzirdējuši teicienu “Iet līdzi laikam”, bet studijas maģistrantūrā nozīmē “Būt soli priekšā laikam un pārmaiņām” - sagatavoties nepārtraukti mainīgajai videi, turklāt, ne tikai sagatavoties, bet būt tajā veiksmīgam. Neatkarīgi no izvēlētas programmas, īsā laikā iespējams iegūt inovatīvas, starpdisciplionāras un nākotnes tendencēs balstītas zināšanas un prasmes. 

Ekonomikas un kultūras augstskola aicina izvēlēties kādu no četrām maģistra studiju programmām (latviešu vai angļu valodā):

Ekonomikas un kultūras augstskola sagatavo nozaru līderus, tāpēc studijas sniedz iespēju ne tikai apvienot radošo un biznesa domāšanu, ļaujot veiksmīgi darboties starpnozaru līmenī un būt gatavam nākotnes profesiju izaicinājumiem, bet arī sekmē personības pilnveidi. Papildus profesionālajām zināšanām un prasmēm, studenti iegūst iespēju:

  • attīstīt kritisko domāšanu
  • apgūt dažādas mācīšanās stratēģijas
  • apgūt komplekso problēmu risināšanu un mērķu definēšanu
  • pilnveidot līdera dotības un motivēšanas prasmes
  • apgūt laika plānošanu un prioritāšu izvirzīšanu
  • pilnveidot prezentācijas un uzstāšanās prasmes
  • attīstīt elastību un spēju rast risinājumus nestandarta situācijās
  • pilnveidot komunikācijas spējas un prasmi darboties komandās. 

“Studijas Ekonomikas un kultūras augstskolas maģistrantūra nav stāsts par vienu jomu vai nozari. Tās ir zināšanas un prasmes, kas “stāv pāri” profesiju standartiem, nozarēm vai disciplīnām. Mēs ticam, ka panākumi nav iedomājami bez cilvēka personīgās izaugsmes un attīstības, tāpēc palīdzam studējošajiem ne tikai apgūt dažādas metodes, lai veiksmīgi sasniegtu mērķus, bet arī, lai mērķu īstenošanas process sniegtu gandarījumu,” stāsta Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore Dr.oec., asociētā profesore Oksana Lentjušenkova.

Panākumi profesionālajā un privātajā jomā lielā mērā ir atkarīgi no attieksmes, komunikācijas prasmēm, emocionālās inteliģences un veselas virknes citu personisko īpašību. Problēmu risināšana, darbošanās komandā un tās vadīšana, mērķu definēšana un sasniegšana ir daudz vienkāršāka, ja jums ir atbilstošās prasmes. Studijas Ekonomikas un kultūras augstskolā sniedz plašas un visaptverošas zināšanas un prasmes, neatkarīgi no izvēlētas jomas.

Ekonomikas un kultūras augstskolas maģistrantūras studiju programmas apvieno prasmes un zināšanas, kas nezaudēs savu aktualitāti arī pēc pieciem vai desmit gadiem. Turklāt, nākotnē aizvien vairāk izzudīs šobrīd pieņemtās robežas starp nozarēm un profesijām un pieaugs kritiskās domāšanas, komunikācijas, motivēšanas, mērķu definēšanas u.tml. prasmju nozīme. 

Neatkarīgi no izvēlētās studiju programmas, studiju ilgums ir tikai 2 gadi. Nodarbību grafiks pielāgots studējošajiem! Tas veidots, lai studējošie spētu ērti apvienot studijas, darbu un citas lietas, un, lai atliktu laiks, ko veltīt sev un savai ģimenei. 

Studiju norise - tikai 2 darbadienu vakari nedēļā (tiešsaistē e-vidē) un semināri, konsultācijas vai grupu darbi sestdienās.

Piesakies un iegūsti jaunas prasmes un zināšanas! 

Pieteikšanās studijām līdz 28. janvārim!

Plašāka informācija: Ekonomikas un kultūras augstskolas mājaslapā.