PARAKSTIES! Palīdzēsim panākt dzimumu līdztiesīgas attiecības un vienlīdzīgas iespējas privātajā sfērā!

PARAKSTIES! Palīdzēsim panākt dzimumu līdztiesīgas attiecības un vienlīdzīgas iespējas privātajā sfērā!

06. Mar 2014, 12:43 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Ņemot vērā izmaiņas ģimenes sociālekonomiskajos un kultūras modeļos Latvijā, ir nobriedusi situācija, kurā ir vitāli nepieciešama valstiski atbildīga rīcība – jāievieš Civillikumā paplašināta definīcija jēdzienam ģimene, kurā tiktu norādīts atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksei un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.pantam, ka - ģimenes jēdziens neaprobežojas ar attiecībām, kas balstās uz laulību. Šis jēdziens var ietvert citas de facto attiecības, atzīstot par apliecinājumu ģimenes dzīvei ne tikai juridiski noslēgtu laulību, bet arī ģimenes dzīves faktisku pastāvēšanu, kura balstīta gan uz emocionālām, gan finansiālām attiecībām, kopdzīvi vai kopīgiem bērniem.

Mēs pieprasām Latvijas augstāko lēmējvaru – Latvijas Republikas Saeimu:

• iekļaut Civillikumā Ģimenes definīciju, atbilstoši iepriekšminētajam;

• attiecīgi sakārtot likumdošanas bāzi, lai tiktu nodrošināta tiesiskā aizsardzība arī tām personām, kuras nav noslēgušas laulību, bet kuras dzīvo ģimenē.

Dzimumu līdztiesīgas attiecības un vienlīdzīgas iespējas privātajā sfērā.

Parakstu vākšanas iniciators Resursu centrs Marta

Avots: manabalss.lv

PARAKSTIES ŠEIT->>>