Medicīnisko apaugļošanu valsts apmaksās sievietēm līdz 40 gadu vecumam

Medicīnisko apaugļošanu valsts apmaksās sievietēm līdz 40 gadu vecumam

03. Jan 2022, 07:05 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Aizvadītā gada 29.decembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, paplašinot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus saistībā ar 2022. gada budžetā piešķirtajiem papildu līdzekļiem veselības aprūpes nozarei.

Grozījumi MK noteikumos paredz, ka no š.g. 1.janvāra paplašināts personu loks, kuriem tiek apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes. Noteikts, ka tās būs valsts apmaksātas arī pie personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Paplašināts tiek personu loks, kuram ir tiesības saņemt valsts apmaksāto medicīnisko apaugļošanu. Ja līdz šim minēto pakalpojumu varēja saņemt sievietes līdz 37 gadu vecumam, tad no 2022. gada valsts apmaksātā medicīniskā apaugļošana ir pieejama sievietēm līdz 40 gadu vecumam.

Grozījumi MK noteikumos paredz turpināt apmaksāt psihoemocionālā atbalsta pasākumus, kā arī līdz 2022.gada 30.jūnijam nodrošināt konsultatīvā tālruņa pakalpojumu apmaksu pusaudžiem psihoemocionālā atbalsta saņemšanai. Minētais pakalpojums tika ieviests, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada Covid-19 pandēmija, un nodrošinātu psiholoģiskās palīdzības un psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.

Lai pacienti ar iespējamo ļaundabīgo audzēju recidīvu varētu saņemt pēc iespējas ātrāk visus nepieciešamos izmeklējumus, ārstu konsultācijas un savlaicīgu ārstēšanu, izstrādāts mehānisms šādu pacientu prioritizēšanai pēc “zaļā koridora” principa.  Grozījumi MK noteikumos nosaka t.s. “dzelteno koridoru”, lai pacienti ar ļaundabīgo audzēju recidīviem saņemtu diagnostiku un nepieciešamo ārstēšanu ārpus rindas.

Pateicoties papildus finansējuma piešķiršanai no šī gada sievietēm tiks apmaksātas krūts rekonstrukcijas operācijas pēc krūts vēža ārstēšanas, arī tām pacientēm, kurām krūts vēža ārstēšana ir notikusi iepriekšējos gados.