Kampaņa aicina cilvēkus būt vērīgiem, atpazīt nozieguma upurus un palīdzēt

Kampaņa aicina cilvēkus būt vērīgiem, atpazīt nozieguma upurus un palīdzēt

19. Jan 2023, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Eiropas Komisija (EK) sāk kampaņu "Es turēšu acis vaļā!", lai veicinātu izpratni par noziegumos cietušajiem un viņiem pieejamo atbalstu, informēja kampaņas rīkotāju pārstāve Ilze Anna Putniņa.

Ik gadu katrs ceturtais eiropietis kļūst par nozieguma upuri. Informatīvā kampaņa Latvijā pievērsīs uzmanību tādiem noziegumu veidiem kā vardarbība pret personu, vardarbība dzimuma dēļ un LGBT+ fobija.

Kampaņa galvenokārt ir vērsta uz noziegumos cietušo līdzcilvēkiem, mudinot viņus būt vērīgiem, lai atpazītu noziegumu upurus un palīdzētu tiem.

Kampaņas uzdevums ir vērst uzmanību uz to, cik svarīgi ir rūpēties par noziegumos cietušajiem. Tā ir daļa no iepazīstināšanās ar ES stratēģiju par cietušo tiesībām, kuras mērķis ir nodrošināt, lai visi noziegumos cietušie varētu pilnībā paļauties uz savām tiesībām.

"Mums ir jāpamana noziegumos cietušie un jāsniedz viņiem nepieciešamais atbalsts, lai viņi varētu atlabt un virzīties dzīvē uz priekšu. Tomēr daudzi cietušie joprojām nezina savas tiesības un to, kā tās var izmantot," sacīja EK tieslietu komisārs Didjē Reinderss.

Savukārt Latvijas tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norādīja, ka vardarbība nav un nekad nedrīkst kļūt par privāti, ģimenes vai tuvāko personu lokā risināmu problēmu. Tā ir skatāma cilvēktiesību gaismā kā katra indivīda tiesības dzīvot brīvi, tiesības uz brīvību un drošību, cieņu un arī dzīvību.

Vardarbība ir aktuāla problēma ar tālejoši negatīvām sekām, kas pasaulē un arī Latvijā nelabvēlīgi ietekmē visu sabiedrību. Vardarbības novēršana un apkarošana ir viens no prioritāriem jautājumiem visās Eiropas valstīs. Neiecietība pret visa veida vardarbību ir jāizskauž, kā arī jāmaina sabiedrības attieksme un rīcība, saskaroties ar vardarbību, viņa uzsvēra.

Līdzīgās domās ir arī labklājības ministre Evika Siliņa, minot, ka Latvijā no vardarbības ir cietusi katra trešā sieviete, turklāt bieži vien pāridarītāji ir tuvākie cilvēki. Viņas vērtējumā ir skaļi jārunā par to, ka vardarbība nav akceptējama un tolerējama, kā arī visiem kopā preventīvi ir jāstrādā, lai izglītotu sabiedrību un zinātu ceļu, kur vērsties, ja pamanām vardarbību.

Katram cilvēkam jātur acis vaļā, lai vajadzības brīdī palīdzētu, taču ir kritiski brīži, kad ir nepieciešama arī ļoti praktiska palīdzība, tāpēc jau šogad ar Labklājības ministrijas atbalstu būs pieejami anonīmi krīzes dzīvokļi, lai patvertos no varmākas, sacīja Siliņa.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes Metodiskās vadības un kontroles nodaļas priekšniece Inese Ratfeldere aicina ikvienu tiešām "turēt acis vaļā" un ziņot par nodarījumiem, jo īpaši, vardarbīgiem - ne tikai pret sievietēm vai saistībā ar personu seksuālo orientāciju, bet ziņot par jebkādiem noziegumiem, kuros esat cietis pats vai ir aizdomas, ka tas tiek vērsts pret kādu personu.

Viņa iesaka uzticēties policijai un ziņot - katrs saņemtais iesniegums tiek rūpīgi vērtēts un pārbaudīts.

"Pat, ja konkrētajā gadījumā pret personu vērstā darbība vai naidīgais izteikums nebūs ar pietiekamu pamatu, lai iestātos juridiskas sekas, šī informācija tiek uztverta nopietni un analizēta arī kopsakarībās ilgākā laika posmā.

Policija veic arī nozīmīgu analītisko darbu un ikkatra tāda informācija palīdz rast pilnīgāku ainu par norisēm sabiedrībā, potenciāliem drošības riskiem un virzieniem arī preventīvā darba plānošanas procesā," norādīja Ratfeldere.

Pirms kampaņas sākšanas Eiropas Komisija veica reprezentatīvu pētījumu 18 līdz 30 gadus vecu iedzīvotāju vidū, lai novērtētu informētību par cietušo tiesībām. Pētījums atklāja, ka 62% respondentu Latvijā nezina, ka noziegumos cietušos ES aizsargā īpašas tiesības. Pat puse no tiem, kas ir informēti, nav iepazinušies ar šīm tiesībām, tomēr ir ļoti svarīgi, lai cietušie, viņu draugi un ģimenes locekļi saprastu, kādas tiesības viņiem ir, un kā tās var izmantot.

Pētījums liecina, ka 83% respondentu Latvijā ieteiktu cietušajiem meklēt palīdzību, izmantojot pieejamos atbalsta pakalpojumus. Tāpēc kampaņa ne vien izskaidro noziegumos cietušo tiesības, bet arī informē par organizācijām, kurās cietušie var vērsties pēc atbalsta.

Desmit ES valstīs, kurās tika veikts pētījums, puse jeb 52% respondentu, kuri ziņoja par noziegumu, ziņoja par vardarbības gadījumu pret personu. Latvijā šis skaitlis bija vismazākais – 32%.