Izmaiņas pabalstu jomā no 2023. gada

Izmaiņas pabalstu jomā no 2023. gada

20. Dec 2022, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Jaunajā gadā gaidāmas arī vairākas izmaiņas valsts pabalstu jomā, ziņo Labklājības ministrija, skaidrojot būtiskākās izmaiņas. Tostarp vairākas izmaiņas attiecināmas arī uz vecāku pabalstu aprēķināšanu un saņemšanu.

Palielinās vecāku pabalsta apmēru strādājošiem vecāku pabalsta saņēmējiem. Vecāku pabalsts līdzšinējo 30 procentu vietā tiks palielināts līdz 50 procentiem no piešķirtā pabalsta apmēra, ja atsāk nodarbinātību laikā, kad vēl ir tiesības saņemt vecāku pabalstu. Izmaiņas attieksies uz tiem vecākiem, kuri ir nodarbināti un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātie.

Turpmāk vecāku pabalsta izmaksas periods būs pagarināts par vienu mēnesi, un no šī perioda katram vecākam būs individuālas tiesības būt apmaksātā bērna kopšanas atvaļinājumā 2 mēnešus, kurus nevarēs nodot otram vecākam – tā būs vecāku pabalsta nenododamā daļa atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem prasībām. Vecāku pabalsta nenododamā daļa būs apmaksāta, to varēs izmantot elastīgi pa daļām līdz bērna 8 gadu vecumam,  un abi vecāki to varēs izmantot arī vienlaicīgi. Minētie nosacījumi attieksies uz tiem vecākiem, kuriem bērns piedzims, sākot no 2023. gada 1. janvāra.

Turpinot pilnveidot bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija turpmāk veiks arī funkcionālo pārraudzību bāriņtiesas lietās par ārpusģimenes aprūpi (no 2022. gada 1. janvāra funkcionālā pārraudzība tiek veikta bāriņtiesas lietās par aizgādības tiesību pārtraukšanu, atņemšanu un par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu). Tāpat bāriņtiesām turpmāk ir pienākums ziņot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai par atkārtotu aizgādības tiesību pārtraušanu tam pašam vecākam par to pašu bērnu.