Būs piemaksa pie dīkstāves atbalsta par apgādībā esošu bērnu

Būs piemaksa pie dīkstāves atbalsta par apgādībā esošu bērnu

03. Dec 2020, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) personām, kurām Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir piešķīris dīkstāves atbalstu un kurām VID reģistrēti apgādībā esoši bērni vecumā līdz 24 gadiem, izmaksās piemaksu pie dīkstāves atbalsta 50 eiro apmērā mēnesī par katru apgādībā esošu bērnu.

Piemaksu piešķirs, ja dīkstāves atbalsts saņemts laikā posmā no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 9.janvārim.

 Piemaksu par apgādībā esošu bērnu VSAA izmaksās darbiniekiem, pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuri saņēmuši VID izmaksāto  dīkstāves atbalstu.

 ! Pašnodarbinātajiem un patentmaksātājam, kuri  par attiecīgo periodu saņēmuši  piemaksu pie dīkstāves atbalsta kā darbinieki, to neizmaksās.

Piemaksu VSAA piešķirs bez personas iesnieguma, pamatojoties uz informāciju, ko saņems no VID par personām izmaksāto dīkstāves atbalstu, un ņemot vērā atbalsta saņēmēja tiesības šajā periodā izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu. Piemaksu pie dīkstāves atbalsta VSAA pārskaitīs uz  saņēmēja kontu, kurā VID pārskaitījis dīkstāves atbalstu.  

Piemaksas apmēru VSAA noteiks proporcionāli dienu skaitam, par kurām ir tiesības saņemt piemaksu. Lēmums par piešķirto piemaksu piemaksas saņēmējam netiks izsūtīts.