Biežākās kļūdas, ko pieļauj vecāki šķiroties - Vienošanās par uzturlīdzekļiem bērnam

Biežākās kļūdas, ko pieļauj vecāki šķiroties - Vienošanās par uzturlīdzekļiem bērnam

12. Jul 2016, 10:58 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Tikai aptuveni vienā trešdaļā gadījumu, kad laulību šķir pāri, kam ir bērni, vecāki parūpējas par to, lai bērnu tiesības uz uzturlīdzekļiem tiktu nodrošinātas korekti un bez liekiem izdevumiem. Pārējie vienošanos par uzturlīdzekļiem sagatavo un noslēdz privātā kārtā, un tās netiek notariāli apliecinātas. “Šajos gadījumos mātei vai tēvam, kura audzināšanā bērns ir palicis pēc šķiršanās, jārēķinās, ka uzturlīdzekļu piedziņa var būt sarežģīta, dārga un būtiski ieilgt, turklāt ievērojami paaugstinās iespējamo strīdu risks arī saistībā ar pašas vienošanās saturu,” uzsver Sandra Stīpniece, LZNP priekšsēdētāja.

Paļaušanās uz dokumentu, kas nav apliecināts pie notāra, ir būtiskākā, taču ne vienīgā kļūda, ko vecāki šķiroties pieļauj, kad vienojas par uzturlīdzekļiem bērnam. “Problēma potenciāli tiek radīta jau tajā brīdī, kad laulības šķiršanas gadījumā laulātie vienošanos par bērna uzturlīdzekļiem izvēlas noslēgt privātā kārtībā, sagatavojot vienošanos paši vai ar paziņu palīdzību,” stāsta Sandra Stīpniece. Piemēram, bieži privātas vienošanās attiecībā uz uzturlīdzekļu maksāšanu sastāv no viena teikuma, ar kuru viens no vecākiem apņemas maksāt noteiktu summu mēnesī. Netiek norādīta ne samaksas kārtība, ne termiņi, ne bankas konts, uz kuru nauda pārskaitāma. 

“Noslēdzot vienošanos privātā kārtībā, jārēķinās, ka uzturlīdzekļu piedziņa var būt apgrūtināta gadījumā, ja viens no vecākiem savu apņemšanos tos maksāt nepilda. Šajā gadījumā nav iespējas vērsties arī Uzturlīdzekļu garantiju fondā. Otram no vecākiem ir jāvēršas tiesā ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu, kur jautājums tiks skatīts “no nulles”,” uzsver Sandra Stīpniece.

Latvijas tiesās par līdzekļu piedziņu bērnu uzturēšanai katru gadu vēršas apmēram 5000 personu. Dokumentu sagatavošana tiesai un juridiskā konsultācija ir nopietni papildu izdevumi. Tiesā maksājama arī valsts nodeva – piemēram, prasībā par valstī noteikto minimālo uzturnaudu bērnam 111 euro mēnesī nodeva ir 180 euro. Turklāt tiesvedība var ilgt pat vairākus mēnešus.

Savukārt notāra amata atlīdzība par vienošanās par uzturlīdzekļiem sagatavošanu un apliecināšanu, piemēram, ja vecāki vienojas par bērna uzturu 111 euro mēnesī, ir 40 euro. Gadījumā, ja uzturlīdzekļi netiek maksāti (pat, ja kavēts kaut viens mēneša maksājums), tam no vecākiem, kam tie jāsaņem, ir tiesības prasīt notāram izdot notariālo izpildu aktu, kam ir tāds pats spēks kā tiesas izpildu rakstam. Pēc tā tiesu izpildītājs var uzreiz uzsākt uzturlīdzekļu piedziņu piespiedu kārtībā. Turklāt, ja piedziņa pie tiesu izpildītāja nav iespējama, var vērsties Uzturlīdzekļu garantijas fondā. Notāra amata atlīdzība par izpildu raksta izsniegšanu ir 7,83 euro.

“Nereti cilvēki domā, ka ietaupīs, sagatavojot vienošanās dokumentus saviem spēkiem. Taču tas nav iespējams, ja kādai no pusēm jāvēršas tiesā, lai tiktu garantēta vienošanās izpilde. Tādā gadījumā izdevumi ir ievērojami. Savukārt, uzticot juristam sagatavot vienošanos, lai pēc tam to nostiprinātu pie notāra, tiek radīti papildu izdevumi, jo jāmaksā gan par vienu, gan otru,” stāsta Sandra Stīpniece, uzsverot: “Jebkurā gadījumā pats svarīgākais laulības šķiršanas gadījumā ir bērna intereses, tāpēc ikviens pāris tiek aicināts drīzāk izvēlēties iespēju noslēgt vienošanos par uzturlīdzekļiem korekti, nevis riskējot ar savu laiku, naudu un bērna tiesībām.”

MareMare MareMare 12. Jul 2016, 21:23

Zvērinātam notāram, kurš sevi pozicionē kā labāko juristu ģimenes tiesību jautājumos, tomēr būtu jāzin, ka prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu prasītājs ir atbrīvots no valsts nodevas samaksas (rakstā notāre norādījusi, ka jāmaksa nodeva 180 eiro, kas neatbilst patiesībai), turklāt notāre aizmirst piebilst, ka arī citus izdevumus, tai skaitā, par advokāta palīdzību var dabūt atpakaļ, piedzenot no atbildētāja - uzturlīdzekļu nemaksātāja. Bet vienam gan piekrītu, ka šāda vienošanās ir jāslēdz kā notariālais akts, lai vēlāk atvieglotu piedziņas procesu nepieciešamības gadījumā. Bet ne vienmēr notārs būs tas kompetentākais jurists ģimenes tiesību jautājumos (kā to var redzēt arī no šī raksta), tāpēc, manuprāt, jābūt vidusceļam - vienošanos sastāda speciālists šajā jomā un pēc tam to pie notāra slēdz kā notariālo ajtu.