Bērnu slimnīca radījusi uzticamas informācijas bāzi veselapasaule.lv

Bērnu slimnīca radījusi uzticamas informācijas bāzi veselapasaule.lv

03. Jun 2022, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Šodien, 3. jūnijā, Bērnu slimnīca atklāja portālu veselapasaule.lv – plašu uzticamas informācijas bāzi par bērnu un jauniešu veselību. Teju 200 Bērnu slimnīcas ārstu un speciālistu ir sagatavojuši aptuveni 900 satura vienību, radot iespēju gūt atbildes uz pamata un arī specifiskiem jautājumiem par bērnu attīstību un veselību. Informācija tiks nemitīgi papildināta.

Portāls veselapasaule.lv ir kā digitāla enciklopēdija, kurā atrodamas atbildes uz jautājumiem par bērnu aprūpi, veselību un drošību, slimībām, to diagnostiku un ārstēšanu, profilaksi, kā arī neatliekamās palīdzības sniegšanu. Noderīgi un izglītojoši ir paštesti, ieteikumi par veselīgu dzīvesveidu, ieskati dažādu izmeklējumu veikšanas norisē. Pusaudžiem un jauniešiem izveidota atsevišķa sadaļa, kurā atrodama informācija par mentālo veselību, seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī citām šajā vecumposmā svarīgām tēmām.

Ievadot veselapasaule.lv atklāšanas pasākumu Valsts prezidenta dzīvesbiedre, ārste ginekoloģe Andra Levite norādīja: “Indivīda vajadzībām paredzēta informācija, kas būtu izstāstīta saprotamā valodā, Latvijas digitālajā vidē ir visai sadrumstalota un ne vienmēr autoritatīva. Cilvēki nereti meklē padomu pat dažādos neformālos interneta forumos, kur cits citam kaut ko iesaka vai dalās pieredzē, vai pat nosaka arī diagnozi. Dažkārt šie ieteikumi un pašārstēšanās veselībai var izrādīties ļoti bīstama. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas izveidotais portāls ir kaut kas pavisam cits – tā saturu ir radījuši ārsti, eksperti; tātad tas ir zinātnē balstītas un praksē pārbaudītas pieredzes apvienojums. Turklāt visa informācija atrodama vienuviet. Šodienas bērni un jaunieši veidos un noteiks Latvijas nākotni. Tāpēc izpratne par veselīgu dzīvesveidu un veselības aprūpi ir ļoti svarīga gan katrā ģimenē, gan valstiskā mērogā. Mūsu spēkos ir to veicināt un uz to mudināt. Lai portāls veselapasaule.lv ir gudrs un noderīgs padomdevējs ikvienai mammai un tētim, pusaudzim un jaunietim!”

Bērnu slimnīcas ārsti vienmēr ir apzinājušies, cik būtiska ir sabiedrības izpratne par veselību, tādēļ arī līdz šim mediju vidē un citviet aktīvi dalījušies ar savām zināšanām. Uzticama un saprotama informācija vienmēr īpaši aktuāla ir jaunajiem vecākiem, kuri pēc mazuļa piedzimšanas saskaras ar daudziem neskaidriem jautājumiem un pretrunīgu informācijas plūsmu. Līdz ar veselapasaule.lv atklāšanu ārstu skaidrojumi, padomi un cita vērtīga informācija būs ērti pieejama. 

Veselapasaule.lv radīšana ir turpinājums Bērnu slimnīcas attīstībai digitālajā vidē. Mēs turpināsim darbu pie šī portāla attīstīšanas, lai iespējami drīz tas aptvertu visus aspektus, kas ietekmē sabiedrības veselības pratības veicināšanu un bērnu veselības aprūpes nozares attīstību, tai skaitā speciālistu profesionālo pilnveidi un zināšanu pārnesi. Šodien esam spēruši pirmo soli veselapasaule.lv izvirzīto mērķu īstenošanā – atklājuši portālu, kas stiprina bērnu vecāku, kā arī pusaudžu un jauniešu veselības pratību,” stāsta Valts Ābols, Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs.

Uzsākta sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju, integrējot veselapasaule.lv informāciju par iekļaujošo un speciālo izglītību. Bērnu slimnīca ir atvērta sadarbībai ar uzticamiem partneriem, lai jaunajā portālā būtu apkopota viegli un ātri atrodama zinātniski pamatota informācija par bērnu un jauniešu veselību.