Studiju un studējošo kredīts

Studiju un studējošo kredīts

02. Oct 2009, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

1.oktobrī SEB bankas mājas lapā notika forums par tēmu "Studiju un studējošo kredīts". Ceram, ka arī jaunās māmiņas bija aktīvas foruma dalībnieces. Savukārt tām māmiņām, kurām nesanāca uzdot savu jautājumu, piedāvājam ieskatīties iztirzātajās tēmās, lai atrastu arī sev noderīgu informāciju.

 

Jautājums: Kā un kad jāatmaksā kredīts

Sergejs:

 

Sveicināti! Gribētu uzzināt, cik lielu kredītu var saņemt, lai apmaksātu studēšanu citā valstī? Uz kādu laiku to sniedz un kādi ir procenti gadā? Līdz kādam vecumam to var saņemt?

 

Edmunds Rudzītis:

Sveiki! Nevarēšu tik precīzi atbildēt par visām kredītiestādēm, bet SEB bankas gadījumā tiem, kas vēlas studēt ārvalstu augstskolās, tiek piedāvāts Ideju kredīts. Ideju kredīts paredz iespēju aizņemties finansējumu uz termiņu līdz 7 gadiem, maksimālā summa ir 10 000 latu vai ekvivalents eiro un ASV dolāros. SEB bankas pievienotā likme ir vidēji 4-4.5% + attiecīgās valūtas mainīgā likme. Lai saņemtu šo kredītu, nepieciešams nākt uz SEB bankas filiāli, kur var iegūt visu informāciju un noslēgt arī līgumu. Kā nodrošinājums šim kredītam var kalpot vai nu nekustamais īpašums, vai depozīts. Kredīta apmaksa beigās kredītņēmēja vecums nedrīkst pārsniegt 70 gadus.

  

Jautājums: Par valsts garantēto studiju kredītu

 

Elita:

2007.gadā tika noformēts valsts galvotais studiju kredīts. Kredīts tika izlietots par vienu gadu Ls.950,-. Kredīts tika dots bakalaura studijām LU angļu filoloģijas programmā. 2008.gadā tika uzsāktas otras studijas LU bakalaura studiju programmā juridiskajā fakultātē. Šīm studijām kredīts nebija nepieciešams. Š.g. septembrī studijas angļu filoloģijas programmā tika pārtrauktas, bet tiek turpinātas juridiskajā fakultātē. Vai esošais studiju kredīts un % par aizdevumu ir jāsāk atmaksāt jeb to varēs darīt kad tiks pabeigtas bakalaura studijas? Paldies par atbildi .

 

Edmunds Rudzītis:

Sveika, Elita! Ja banka, kura izsniedza Jums kredītu, nav informēta par to, ka Jūs šobrīd studējat LU Juridiskajā fakultātē, tad saskaņā ar MK noteikumu Nr. 220 prasībām banka sāks aprēķināt procentu maksājumus jau ar pirmo mēnesi pēc studiju pārtraukšanas, savukārt pamatsummas maksājumus – ar trešo mēnesi pēc mācību pārtraukšanas. Ja banka ir informēta, ka turpināt studijas, tad studiju kredīta atmaksa (gan procentu, gan pamatsummas maksājumi) būs jāsāk sākot ar 12 mēnesi pēc diploma saņemšanas LU Juridiskajā fakultātē. Turklāt  procentu likme visa kredīta atmaksas laikā nepārsniegs MK noteikumos minētos 5%,  savukārt, ja studijas netiks pabeigtas, tad tiks piemērota tirgū aktuālā likme. Lai pārliecinātos, vai bankas darbinieki ir saņēmuši informāciju par Jūsu studiju gaitām, nepieciešams vērsties savas bankas filiālē. Ja informācija par studiju turpināšanos nav bankas rīcība, obligāti ir jāiesniedz augstskolas izziņa, kas apliecina, ka turpināt studijas.

 

Jautājums: kredīts

 

Inguna Deģe:

Mācos P. Stradiņa sociālās un veselības aprūpes koledžas sociālās aprūpes katedrā, 2 kursā,, mācības ir budžeta apmaksātas. Strādāju otro gadu soc. aprūpes centrā " Iļģi" par soc. aprūpētāju. Ceļš un uzturēšanās mācību laikā ( mēnesī vienu nedēļu) Bulduros, ir dārgs prieks šai sarežģītajā laikā. Vai man ir iespējams studiju kredīts?

 

Edmunds Rudzītis:

Sveika, Inguna! Neapšaubāmi Jūs varat pieteikties valsts galvotajam studējošā kredītam, kas ir paredzēts tieši studenta ikdienas vajadzību apmierināšanai. Lai pieteiktos kredītam, Jums jādodas uz savu augstskolu un kredītu piešķiršanas komisijā jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti (katrā augstskolā ir savas prasības, taču parasti tas ir iesniegums). Tālāk komisija lems par kredīta piešķiršanu. Studējošā kredīta apmērs nepārsniedz 120 latus mēnesī. Kredīts studentam tiek maksāts 10 mēnešus gadā (jūlijā un augustā kredīts netiek izmaksāts). Jau no pirmās kredīta izmaksas dienas būs jāsāk maksāt procenti par kredīta izmantošanu, kas tiek atvilkti no izmaksājamās kredīta summas. Ņemiet, lūdzu, vērā, ka kredītu piešķiršanas termiņš augstskolās tiek ierobežots (līdz šī gada 30.novembrim), tāpēc nepieciešams laicīgi iesniegt dokumentus. 

 

Jautājums: Kredīts

 

Tatjana:

 

Vai ir iespējams saņemt kredītu studijām ārzemēs bez izziņām no darba vietas (algas izziņām), bet gan ieķīlājot nekustamo īpašumu?

 

Edmunds Rudzītis:

Kā jau rakstīju vienam no iepriekšējiem jautātājiem, SEB banka studiju maksas segšanai ārvalstu augstskolās piedāvā Ideju kredīts. Ideju kredīts paredz iespēju aizņemties finansējumu uz termiņu līdz 7 gadiem, maksimālā summa ir 10 000 latu vai ekvivalents eiro un ASV dolāros. SEB bankas pievienotā likme ir vidēji 4-4.5% + attiecīgās valūtas mainīgā likme. Lai saņemtu šo kredītu, nepieciešams nākt uz SEB bankas filiāli, kur var iegūt visu informāciju un noslēgt arī līgumu. Kā nodrošinājums šim kredītam var kalpot vai nu nekustamais īpašums, vai depozīts. Kredīta apmaksa beigās kredītņēmēja vecums nedrīkst pārsniegt 70 gadus. Ņemot vērā nosacījumu, ka kredītņēmēja ienākumiem jābūt pierādāmiem, tad ienākumus apliecina vai nu Valsts Ieņēmumu dienesta izziņa, vai arī bankas konta izdruka, kas apliecina ienākumu regularitāti. 

 

Jautājums: Studiju kredīta maksas dzēšana sakarā ar bērna piedzimšanu

 

Vairis:

Labdien! Vēlējos uzzināt, vai manai sievai, kurai ir studiju kredīts, piedzimstot otrajam bērniņam, ir tiesības griezties bankā un lūgt 30% maksas dzēšanu? Jāatzīmē, ka piedzimstot pirmajam bērnam, izmantojām šo iespēju, dzēšot man 30% no atlikušā studējošā kredīta, kas pēc būtības bija kredīts ikdienas izdevumiem. Kāda ir vispār procedūra šādos gadījumos un vai ir kādas atšķirības kredīta summas dzēšanā piedzimstot vienam, otram un varbūt trešajam bērnam?

 

Edmunds Rudzītis:

Paldies par jautājumu! Ja Jūsu sieva šobrīd atmaksā studiju kredītu, kas bija paņemts tieši studiju maksas segšanai, tad saskaņā ar MK noteikumu Nr. 220 normām šāds atvieglojums viņai netiek paredzēts. Ja kredīta izmaksas laikā vai kredīta atmaksas laikā kredīta ņēmējam piedzimst bērniņš, tad no valsts budžeta līdzekļiem dzēš tikai studējošo kredītu 30 procentu apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu.

 

Tātad – ja arī sievai savulaik bija piešķirts studējošā kredīts, kas ir paredzēts studenta ikdienas vajadzību apmierināšanai, tad neapšaubāmi viņas kredīta atlikums tiks dzēsts 30 procentu apmērā. Ja Jūs vēl joprojām turpināt atmaksāt savu studējošā kredītu, tad arī Jūs varat izmantot šos atvieglojumus neatkarīgi no tā, ka savulaik daļa Jūsu kredīta jau tika dzēsta.    


Jautājums: kredīta pamatsummas atlikšana uz laiku, kamēr turpina mācības citur

 

Inese:

Labdien! Man ir studējošais kredīts, kuru jau atmaksāju. Šobrīd turpinu studijas maģistrantūrā. Vai ir iespējams atlikt jau esošā studiju kredīta pamatsummas maksājumus uz laiku, kamēr absolvēšu jauno mācību iestādi. Ar cieņu Inese

 

Edmunds Rudzītis:

Labdien, Inese! Atkarībā no tā, kādu kredītu šobrīd atmaksājat, pastāv divi varianti: 1) ja veicat studiju kredīta atmaksu (kredīts studiju maksas segšanai), tad uz laiku, kamēr turpināt studijas maģistrantūrā, tiek atlikti gan procentu, gan pamatsummas maksājumi (lai tas notiktu, Jums bankai ir jāiesniedz izziņa no esošās augstskolas par to, ka turpināt studijas, un tad banka varēs nodrošināt kredītmaksājumu atlikšanu līdz laikam, kad studijas ir pabeigtas un saņemts diploms; 2) ja veicat studējošā kredīta atmaksu (kredīts studenta ikdienas vajadzību apmierināšanai), tad tiek atlikta tikai pamatsummas atmaksa. Procentu maksājumus ar likmi 5% gadā turpināsiet veikt arī turpmāk, kad sāksiet atmaksāt arī pamatsummu.

 

Jautājums: Studējošo kredīti mācībām ārzemēs

 

Jānis:

Šobrīd mācos Dānijā, multimediju dizaina un komunikāciju programmā. Vai SEB piedāvā studējošo kredītus studijām ārzemēs un kādi ir pieteikšanās termiņi? Un kurām mācību programmām tiek dotas prioritātes? Zinu ka pastāv tā saucamie komerckredīti, bet tie ir ar ļoti augstām procentu likmēm (virs 20%), kas manā gadījumā nav izdevīgi. Paldies.

 

Edmunds Rudzītis:

Sveiki! Pēc jautājumiem jāsecina, ka studiju apmaksa mācībām ārzemēs šodien ir ļoti aktuāla tēma. Diviem jautātājiem jau rakstīju, ka nevarēšu tik precīzi atbildēt par visām kredītiestādēm, bet SEB bankas gadījumā tiem, kas vēlas studēt ārvalstu augstskolās, tiek piedāvāts Ideju kredīts. Ideju kredīts paredz iespēju aizņemties finansējumu uz termiņu līdz 7 gadiem, maksimālā summa ir 10 000 latu vai ekvivalents eiro un ASV dolāros. SEB bankas pievienotā likme ir vidēji 4-4.5% + attiecīgās valūtas mainīgā likme. Lai saņemtu šo kredītu, nepieciešams nākt uz SEB bankas filiāli (nav noteikts kāds īpašs kredītu pieteikumu iesniegšanas datums), kur var iegūt visu informāciju un noslēgt arī līgumu. Kā nodrošinājums šim kredītam var kalpot vai nu nekustamais īpašums, vai depozīts. Kredīta apmaksa beigās kredītņēmēja vecums nedrīkst pārsniegt 70 gadus.

 

Jautājums: SEB bankas Studiju kredīts

 

Antons:

Kādas ir prasības pret galvotāju, ja tāds  ir nepieciešams kredīta saņemšanai?

 

Edmunds Rudzītis:

Sveiki, Anton! Galvotājs ir Latvijas Republikas pilsonis vai rezidents, un par galvotāju var būt viens no vecākiem vai jebkura fiziska pilngadīga persona vecumā līdz 55 gadiem. Par galvotāju var būt persona, kurai ir pierādāmi un regulāri ienākumi. Kredīta noformēšanai no galvotāja puses ir nepieciešama pase (uzrādīšanai un nokopēšanai) un ienākumus apliecinošs dokuments.

 

Jautājums: Maģistra kredīts

 

Cits:

Vai būs iespēja maģistra kredītu, kurš jau tiek atmaksāts, konvertēt uz EUR?

 

Edmunds Rudzītis:

Paldies par jautājumu! Standarta gadījumos līgumos nav paredzēts, ka kredītņēmējam ir iespēja veikt valūtas maiņu kredīta atmaksas gadījumā, tas, ja nemaldos, pat ir attiecināms uz hipotekārajiem kredītiem. Un līdzīgi kā ar likmju maiņu no fiksētās uz mainīgo tā ir SEB bankas vai arī citu banku iniciatīva sniegt atbalstu savas klientam. Es domāju, ka šajā situācijā Jums jāvēršas savā filiālē ar iesniegumu, kas tiks izvērtēts.

 

Ar jautājumiem, kas uzdoti krievu valodā, var iepazīties portālā www.maminklub.lv!  

03. Oct 2009, 17:25

man arī negribās jaunus kredītus,jo par dzīvokli vajag maksāt daudzums gadus☹

02. Oct 2009, 20:04

Paldies par atbildem, mani tieshi intereseeja tas kaa notiek krediita atmaksa, ja ir piedzimis beebis....😀😀😀