Kurā „lasītprasmes posmā” ir Tavs bērns?

Kurā „lasītprasmes posmā” ir Tavs bērns?

12. May 2012, 13:01 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Mācīšanās lasīt var prasīt vairākus gadus, tomēr, lai gan katrs bērns lasītprasmi apgūst individuālā tempā, parasti var izdalīt četrus lasītprasmes posmus.

 

Bērns gatavojas lasītprasmes apgūšanai

 

Tavs bērns visticamāk gatavojas lasītprasmes apgūšanai, ja ir vairums no šīm pazīmēm:

 

-         Bērns spēlējas ar grāmatām kā rotaļlietām, bet pašreiz viņš nesaprot, ka tajā ir stāsti.

-         Bērnam patīk klausīties stāstos un pasakās no grāmatām, bet bērns vēl neizprot, ka lappusēs ir vārdi,kas veido stāstus.

-         Bērnam patīk košās krāsas un ilustrācijas grāmatā, bet viņš nesaprot, ka bildītes veido stāstus.

-         Neprot izlasīt vārdus un/vai burtus lappusēs.

 

Parasti šis posms ilgst no 1,5 līdz 4 gadu vecumam.

 Sākam lasīt!

Tavs bērns ir topošais lasītājs, ja uz viņu attiecas lielākā daļa šo pazīmju:

-         Bērnam vajag bildītes katrā lappusē, lai palīdzētu izstāsīt stāstu.

-         Bērnam ir grūtības atbildēt uz jautājumiem par stāstu.

-         Bērns atceras grāmatas un mēģina tās lasīt atkal un atkal.

-         Lasa skaļi bez emocijām un neapstājas pie pieturzīmēm.

-         Nonākot pie nepazīstama vārda, mēdz to izlaist.

Parasti šis posms ilgst no 4 līdz 6 gadu vecumam.

 


Vidējais lasītājs

Tavs bērns visticamāk vēl tikai attīsta spēju lasīt, ja pašreiz viņā saskati vairākumu no tālāk minētajām pazīmēm:

-          Bērns lasa veikli un tekoši ar nedaudzām kļūdām un apstājas, lai uzzinātu, kā izrunā vienu vai otru vārdu.

-          Izmanto bildītes, lai bez teikuma izlasīšanas uzminētu stāsta saturu.

-          Saskaroties ar nepazīstamu vārdu, izrunā to un parasti var izprast vārda nozīmi kontekstā.

-          Var atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem par stāstu.

-          Skaļi lasa izteiksmīgi un iepauzē tur, kur ir pieturzīmes.

-          Patīk jaunas grāmatas.

 

Parasti šis posms ilgst no 6 līdz 8 gadu vecumam.
Lasītājs- lietpratējs

Tavs bērns visticamāk ir lasītājs lietpratējs, kurš lasa tekoši, ja uz viņu attiecas šādas pazīmes:

-          Lasa tekoši bez aizķeršanās.

-          Izlasot grāmatas nodaļas, var pilnībā saprast lielāko daļu vai visu stāstu.

-          Patīk un tiek lasītas grāmatas bez attēliem.

-          Nepazīstama vārda nozīmi aplūko vārdnīcā vai pajautā vārda nozīmi kādam pieaugušajam; nākamajā reizē, kad šis vārds parādās, viņš tā nozīmi atceras.

-          Var atbildēt uz jautājumiem par stāstu un pastāstīt, ko par to domā.

-          Izteiksmīgi lasa gramatas, pilnībā izprotot pieturzīmes un ritmu.

-          Lasa grāmatu nodaļas un izrāda interesi arī par citiem stāstiem.

 

Parasti šis posms ilgst no 8 gadu vecuma.

 

Kristīne Damškalne, www.maminuklubs.lv

Vai Tavs bērns pašreiz jau prot lasīt? Kurā attīstības posmā viņš ir?