PTAC konstatē neatbilstības spēļu laukumos; joprojām ir pašvaldības, kuras spēļu laukumus nav reģistrējušas

PTAC konstatē neatbilstības spēļu laukumos; joprojām ir pašvaldības, kuras spēļu laukumus nav reģistrējušas

13. Jun 2023, 22:33 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Neskatoties uz spēļu laukumu uzturētājiem un ražotājiem pieejamo informāciju, ik gadu Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) konstatē neatbilstošas iekārtas un ik gadu spēļu laukumos notiek nelaimes gadījumi. Neatbilstības un trūkumi galvenokārt ir saistīti ar  spēļu laukumu projektēšanu, virsmu pārklājumu nodrošināšanu, nepietiekamu spēļu laukumu uzturēšanas kārtību, nedrošu iekārtu uzstādīšanu. Tāpat bieži vien netiek veiktas pēcuzstādīšanas vai regulārās pārbaudes, spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu apkopes, kā arī nevar konstatēt atbildīgo personu par spēļu laukumu uzturēšanu.

Šobrīd PTAC Publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistrā ir reģistrēti 643 laukumi. 2022. gadā 30 pārbaudes veiktas ārtelpu publisko spēļu un rekreācijas laukumos un 4 pārbaudes iekštelpu spēļu laukumos. Neatbilstības konstatētas visās pārbaudītajās pakalpojumu sniegšanas vietās.

Pārbaudēs ārtelpu laukumos neatbilstības konstatētas visos pārbaudītajos laukumos, tajā skaitā vairākos laukumos konstatētas apmeklētājus apdraudošas iekārtas, kas rada nopietnu risku - šūpoļu cietās piekares, galvas iesprūšanas riski, asas malas, līdzsvara šūpoles ar neatbilstošām atdurēm, slīdkalniņi bez sānu aizsardzībām. Daudzviet rotaļu laukumos tika konstatēta valdītāju nepilnīga iekārtu apsaimniekošana – salauzti elementi, bojāti tīklojumi, ieplaisājuši iekārtu balsta konstrukciju elementi, metālu korozija, abrazīvi koka elementi, izvirzītas skrūves, nenosegti skrūvju gali, piesārņojums smilšu kastēs, satrupējuši koka elementi.

Arī pārbaudītajos iekštelpu laukumos neatbilstības konstatētas visās pakalpojumu sniegšanas vietās. Pārbaudes veiktas divos izklaižu parkos un vienā izklaižu vietā, kurā bija apvienota klinšu kāpšana, skeitparks un batutu parks. Būtiskākās neatbilstības iekštelpu laukumos saistītas ar nepietiekošu uzraugu skaitu un neregulāru un virspusēju iekārtu apsekošanu (neatbilstoši nostiprinātas un nosegtas batutu atsperes, neatbilstošs polsterējums, asas malas, salūzuši elementi un nenorobežoti bīstamie objekti). Vienam komersantam piemērots sods par nepietiekamu uzraugu daudzumu iekštelpu laukumā – sods 1000 eur tika piemērots tirdzniecības centrā "Akropole" esošajam bērnu atrakciju parkam “MaryMaris”. Jāuzsver, ka komersants ir sadarbojies ar PTAC un labprātīgi novērsis konstatētās neatbilstības.

No 34 pārbaudītajiem ārtelpu un iekštelpu spēļu laukumiem visas neatbilstības ir pilnībā novērstas 22 laukumos. Pārējos laukumos to valdītāji apņēmušies neatbilstības novērst un iekārtas, kas rada nopietnu risku un kuru korektīvās darbības paredz demontāžu vai būtiskus remonta darbus, ir norobežotas.

PTAC atgādina, ka drošuma prasības publiskai lietošanai paredzētām bērnu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām, aprīkojumam un spēļu laukumiem, kā arī to novērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta (MK) 2020. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”, kas spēkā stājās 2020. gada 17. janvārī. Jāņem vērā, ka tā sauktajiem jaunajiem laukumiem, kas ir uzstādīti pēc minētā datuma, ir jāveic pēcuzstādīšanas pārbaude, savukārt vecajiem laukumiem, kas uzstādīti pirms šī datuma, jāveic riska novērtējums, kā arī jāņem vērā, ka publiski pieejamie laukumi, kas atrodas daudzdzīvokļu māju pagalmos, atrodas valdītāju atbildībā.

Lai gan PTAC pašvaldībām izsūta aicinājumus reģistrēt spēļu un rekreācijas laukumus, diemžēl joprojām ir vairākas pašvaldības, kurās nav reģistrēts neviens laukums, un PTAC nav informācijas par laukumu drošuma novērtējumu. PTAC aicina pašvaldībām būt atbildīgām un atgādina, ka spēļu laukumu valdītājam ir pienākums reģistrēt laukumu PTAC, ja tas atbilst MK noteikumu kritērijiem.

Noteikumos ietvertas obligātās drošuma prasības, kuras jāievēro spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu vai spēļu laukumu ražotājam, importētājam vai izplatītājam. Tāpat noteiktas obligātās pārbaudes, kuras spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu vai spēļu laukuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam obligāti jāveic pēc to uzstādīšanas. Noteikta arī spēļu laukumu reģistrācijas, to apkopes jeb uzturēšanas un uzraudzības kārtība. Jāuzsver, ka laukumu stāvoklim nepārtraukti un regulāri jāseko līdzi un savlaicīgi jānovērš neatbilstības, kas rodas iekārtu ekspluatācijas gaitā.

Aicinājums vecākiem:

  • pārrunāt ar bērniem drošas uzvedības pamatus, jāatgādina par piesardzības pasākumiem un nepieciešamību lietot atbilstošus aizsarglīdzekļus;
  • pievērst uzmanību spēļu iekārtām bērnu spēļu laukumos, tās izvēloties atbilstoši bērna vecumam un spējām;
  • stāstīt un atgādināt bērniem par drošību un rīcību ārkārtas situācijās;
  • savstarpēji vienoties par sabojāto vai nedrošo spēļu laukumu elementu, piemēram, šūpoļu ar nekustīgajām dzelzs piekarēm, demontāžu un izvešanu, jo to izmantošana rada nopietnus draudus bērniem.

Lai pasargātu bērnus no traumām, PTAC aicina patērētājus ziņot par spēļu un rekreācijas laukumiem, kas izraisījušas traumas vai var tādas radīt. Ikviens var ziņot, zvanot uz Patērētāju traumu ziņojumu tālruni  +371 67388639, sūtot ziņu uz e-pastu ptac@ptac.gov.lv vai aizpildot formu PTAC tīmekļvietnē.

 

Foto: PTAC