Papasapakapas pupupipiņupu vapalopodapā

Papasapakapas pupupipiņupu vapalopodapā

31. Jul 2018, 02:03 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Šī citādā pasaku grāmata "Pasakas pupiņu valodā" paredzēta bērniem un jauniešiem, kā arī ikvienam pieaugušajam, kurš savā bērnībā runāja pupiņu valodā vai vēlās to apgūt. Grāmata būs ne tikai brīnišķīgs ieguvums, bet arī pozitīvu emociju avots.

Grāmatas autore Sanita Tiltiņa-Balode stāsta :"Kad es biju maza, pupiņu valoda bija ļoti populāra kā atjautīgs un jautrs saziņas veids starp bērniem. Diemžēl mūsdienu realitāte ir tāda, ka bērni kā izklaides veidu lielākoties izvēlas tādu, lai nav jādomā."

Bērni izklaidi atrod internetā gan mājās, gan nu jau arī skolās starpbrīžos. Zūd nepieciešamība radoši pavadīt laiku kopā ar citiem bērniem ārpus datorkastes, kopā smieties un jautrā veidā veicināt gan domāšanu, gan attīstīt radošumu.

Pārveidojot vārdus uz pupiņu valodu, tiek nodarbinātas smadzenes. Un, kā zināms, prāta vingrinājumu nozīme ir zinātniski pierādīta.

Pasakas pupiņu valodā ir lielisks prāta un mēlesmežģis kā arī izaicinājumiem pilna lasāmviela gan bērniem, gan arī pieaugušajiem.

Pupiņu valoda ir latviešu valodā lietota rotaļu valoda, kura tika izdomāta un izmantota jau daudzus gadus atpakaļ.

Pasakas pupiņu valodā būs lielisks prāta un mēlesmežģis kā arī izaicinājumiem pilna lasāmviela gan bērniem, gan arī pieaugušajiem. Grāmata būs lieliska gan kā ļoti oriģināla dāvana, gan sev par prieku, jo tā viennozīmīgi neliks vilties. Vienaldzīgo vienkārši nav!


KAS IR GRĀMATĀ?

  • 11 lasāmas latviešu tautas pasakas
  • Tās pašas pasakas pupiņu valodā
  • Likums un piemēri, kā pārveidot vārdus uz pupiņu valodu
  • Uzdevuma lapa – pārveidot vienu pasaku pašam uz pupiņu valodu
  • Pierakstu lapa

Atgādini sev un iemāci bērniem - KĀ VEIDOT PUPIŅU VALODU

Patskaņi: aāe, ēiīuūo 

Aiz katra patskaņa liek klāt burtu “p” un to pašu patskani.

Piemēri:

u – pu

a – pa

pupa – pupupapa

ezis  epezipis

Pupa ir garšīga – Pupupapa ipir gaparšīgapa

Divskaņi: aiau, ieeiuiiuoieuou

Aiz katra divskaņa liek klāt “p” un to pašu divskani.

Piemēri: Puika sēž uz sola – Puipuikapa sēpēž upuz sopolapa

au – aupau

ai  aipai

laime  laipaimepe

puika  puipuikapa 

Grāmata "Pasakas pupiņu valodā" būs:
  • Oriģināla dāvana jauniešiem un pieaugušajiem
  • Aizraujoša dāvana bērniem n0 5. gadu vecuma
  • Lieliski pavadīts laiks visai ģimenei

Laipai Jupums jaupautripi grāpāmapatupu lapasīpīšapanapas vapakaparipi, nopovēpēl Māpāmipiņupu klupubs! 

Vairāk info meklē: pupinuvaloda.lv