Materiālu daudzveidība bērnu rokdarbos, radošās darbības priekšnoteikums

Materiālu daudzveidība bērnu rokdarbos, radošās darbības priekšnoteikums

16. Mar 2021, 00:00 Līga Birzāka Līga Birzāka

Jauno paaudzi aizrauj televīzija, datori un daudzveidīgās datorspēles. Tas, protams, ir apsveicami, nākotnē šīs iemaņas viņiem noderēs, taču tās neattīsta bērnos individualitāti, gaumi, izdomu un novatoriskas domas. Bērniem zūd iztēle un izdoma. 

Straujais laikmets ne vienmēr dod vecākiem iespēju nodarboties ar savām atvasēm pietiekami daudz, lai sniegtu tām ne tikai pamatzināšanas, bet arī izkoptu stila, gaumes un radošās izjūtas. Šo uzdevumu parasti vecāki uztic pirmsskolas izglītības iestādes skolotājiem un skolu pasniedzējiem. 

Lai bērniem rastos interese no pašas mazotnes un tā nezustu laika gaitā, katrā attīstības posmā bērniem vēlams piedāvāt kaut ko jaunu. 

Cik bieži vecāki sūdzas, ka bērnu trokšņošanas dēļ, nevar mājās strādāt un atpūsties. Bieži dzirdams teiciens, kā skolotāji tiek galā ar tik daudz bērniem, bet vecāks netiek galā ar vienu vai diviem saviem bērniem. 

Bērnos sakrājusies enerģija, dzīvesprieks, darbošanās kāre, kas laužas uz āru, prasa izeju un, ja to neievada pareizajās sliedēs, izpaužas trokšņošanā, klaigāšanā, kas padara citu cilvēku dzīvi neciešamu. 

Šīs " pareizās sliedes" ir darbs, kas piemērots bērna interesēm, prasmēm. Lai darbošanās bērnam būtu tuva un saistoša, tā veidojama kā rotaļa, un darbošanās rezultāts bērnam būtu patīkams, tās var būt rokdarbos pagatavotas rotaļlietas, dažādi priekšmeti, kas nepieciešami rotaļām, kā arī leļļu tērpi, maskas. 

Rodas jautājums, kur ņemt materiālus? Atbilde meklējama apkārtnē, dabā. Bieži paši bērni rosina uz materiālu vākšanu un krāšanu, tie var būt kastaņi, vai zīles tepat zem loga, vai aizbraucot uz laukiem ierauga zeltainos labības salmus, vai atpūšoties pie jūras tiek salasīti gliemežvāki, izskaloti koka gabaliņi, dažādi akmentiņi, vai sārtas lapas rudenīgajā dārzā. 

Būdams dabas vidū, bērns ātri iemīlēs dabu, novēros augus, stādus, centīsies salīdzināt, mācīsies atšķirt citu no cita un liks sevī pamatu pirmajām dabas zinībām. 

Ja bērnā būs radusies tieksme darboties ar dažādiem materiāliem, viņš jau agrā bērnībā kļūs par kolekcionāru, vāks ziedus savam darbam. 

Bērns vērīgi aplūkos katru priekšmetu, iekams to metīs prom, apdomās, vai tik no tā nevar kaut ko pagatavot. Šādi darbojoties  bērnā pamodīsies pētnieka gars, viņš pūlēsies ielikt aizvien ko jaunu, meklēs jaunus veidus un izteiksmes līdzekļus, kas ir viens no priekšnoteikumiem radošai darbībai. 

Praksē novērots, ka bērna paša gatavota rotaļlieta ir daudzkārt mīļāka par pirktu, jo to žēl plēst un ārdīt, atceroties radīšanas prieka pārdzīvojumus, darbiņu gatavojot. 

Ja bērniem dod laiku, iespējas un brīvību eksperimentēt ar radošajiem materiāliem, veikt jaunatklājumus un pārbaudīt praksē idejas, viņi rod pamatu gan sekmīgai izglītībai, gan panākumiem turpmākajā dzīvē. 

Radoši darbojoties rokdarbu nodarbībās un mākslas aktivitāšu centrā, bērni parasti ļoti aizraujas. Viņi pētī dažādus izpausmes līdzekļus. Viņi glezno gan ar otām, gan ar pirkstiem, viņi izmanto mālu, krītiņus, dzijas, kolāžas materiālus, dažādu krāsu, biezuma un lieluma papīru, krītu, šķēres un daudz cita materiāla, kā arī rodas iespēja izvērtēt netradicionālo materiālu izmantošanu rokdarbu nodarbībās. Daudz materiāla radošai darbībai mums sniedz pati daba.