Kā bērns sagatavo roku rakstīšanai Montesori klasē

Kā bērns sagatavo roku rakstīšanai Montesori klasē

08. May 2010, 00:34 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Attīstības studijas "Bambino" Montesori speciāliste Viktorija Strautniece iesaka vingrinājumu, kas sagatavos rociņu rakstīšanai.

 

Vecāki bieži uzdod jautājumu : Kā iemācīt bērnam pareizi turēt zīmuli ? Šis jautājums kļūst īpaši aktuāls īsi pirms iešanas skolā, kad bērnam jāsāk rakstīt ar pildspalvu un vecākiem bieži tiek skandināts, cik svarīgi bērnam pareizi turēt zīmuli/pildspalvu, lai bērnam veidotos glīts rokraksts.

 

Montesori pedagoģijā bērna rokas darbam ir īpaša vieta, jo roka, tūlīt aiz valodas ir svarīgs izteikšanās „instruments”. Jau kopš pirmiem zīmējumiem uz alu sienām, cilvēku saziņā ir būtiska rakstiska valoda.  Vēl viens iemesls, kādēļ pedagogi pievērš īpašu uzmanību bērna rokas attīstīšanai ir zinātniski pierādīts fakts, ka darbošanās ar roku, pirkstiņiem stimulē smadzeņu centrus, kuri ir atbildīgi par valodas attīstību. Visi materiāli Montesori klasē radīti bērnu rokām, tadēļ katrā materiālā, ar kuru strādā pirmsskolas vecuma bērns, ir „paslēpta”  rakstīt apmācīšana. Radot jaunus materiālus un demonstrējot tos bērniem, skolotājs piedomā pie tā, kā darbs ar šo materiālu attīstīs bērna rakstīšanas pirkstiņus un palīdzēs viņam apgūt rakstīšanas virzienu – no kreisās puses uz labo.

 

Sākums – prakstiskie vingrinājumi

{pic:1}

{pic:2}

{pic:3}


{pic:5}

Montesori grupās bērns netieši attīsta pirkstiņus, kuri turēs zīmuli un pidspalvu (rakstīšanas pirkstus) jau ar pirmiem vingrinājumiem, kurus viņi veic grupiņā. Pirmo reizi ienācis Montesori klasē 2-3 gadus vecs bērniņš tiek iepazīstināts vispirms ar praktiskiem darbiņiem un parasti ar lielu aizrautību sāk tos izpildīt patstāvīgi. Pārbēršana ar karotīti vai bez tās, ūdens pārliešana, gružu slaucīšana, skrūvēšana, maciņu atvēršana,  pogāšana, augļu griešana ar nazi ir ierasti 2-3 gadnieku darbi grupiņā.

 

{pic:6}

{pic:7}

{pic:8}

{pic:9}

{pic:10}

{pic:11}

{pic:21}

Izpildot šos un citus vingrinājumus prakstiskās dzīves zonā bērns ne vien mācās būt patstāvīgs un kārtīgs, bet arī nepārtraukti trenē roku un pirkstiņus, apgūst spēju kontrolēt savas rokas kustības, satveriena spēku. Šīs prasmes ir ļoti svarīgas, lai vēlāk rakstot bērns nespiestu stipri pildspalvu un rakstītu burtiņus taisni.

Sajūtu un rokas treniņš

 

{pic:12}

{pic:13}

Darbojoties ar sajūtu materiāliem, bērns vingrina sajūtas un sakārto sava apziņā sajūtu ieapaidus. Bez visa tā sajūtu materiāli trenē un attīsta bērna roku. Bērna rociņa tiek nodarbināta pārnēsājot dažāda lieluma un resnuma klučus, taustot dažādus ģeometriskos ķermeņus, apvelkot ģeometriskās figūras.

 

{pic:14}

Taustot dažādas virsmas, pirkstiņi kļūst jūtīgāki uz virsmas maiņu un gatavojas taustīt smilšpapīra burtus un ciparus, kuri palīdzēs viņam iemācīties rakstīt.

 

{pic:15}

{pic:16}

Rokas attīstīšanā svarīgi ir arī radošie darbi: krāsošana ar pirkstiem, otām, līmēšana, griešana, kreļļu vēršana. Jebkas, ko bērns paveic ar savu rociņu ir ļoti, ļoti vērtīgs !

{pic:17}

{pic:18}

Sākam rakstīt !

 

Bērnam pieaugot, viņā mostas dabīga vēlme rakstīt – atdarināt pieaugušo rokrakstu. Visbiežāk šadas intereses parādīšanos var novērot bērniem 3,5 – 4,5 gadu vecumā. Šajā vecumā bērnam tiek piedāvāti īpaši rakstīšanas vingrinājumi. Vispirms bērns attīsta prasmi zīmēt ar zīmuli, apvelkot un štrihojot ģeometriskās figūras. Ar burtiem bērns iepazīstas caur vairākām sajūtām – tos var apskatīt pataustīt un apvilkt, tādējādi roka atceras kustības, nepieciešamas rakstīšanai.

{pic:19}

Paveicis lielu darbu ar savu rociņu, bērns sāk rakstīt, vispirms ar pirkstiņu mannā vai smiltīs, pēc tam ar zīmuli uz papīra.

Izmantojiet bērna īpašo interesi par rakstīšanu, piedāvājot viņam kopēt burtus un vārdus. Vecāki bērni labprāt pārraksta īsus tekstus.

 

Lielāko daļu redzētu vingrinājumu var veikt arī mājās, bez speciāliem dārgiem materiāliem. No jūsu puses ir nepieciešama tikai izdoma, pacietība un laiks, ko pavadīt kopā ar bērnu.

 

Vēlu jums gūt prieku no darbošanās kopā ar jūsu bērniem !

 

Viktorija Strautniece

Montesori pedagogs

Attīstības studija „BAMBINO”

 

 

 

10

 

 

1
rita123 rita123 30. Sep 2009, 14:11

Ļoti forši padomi.Būs jāpamē'fina😀

rita123 rita123 30. Sep 2009, 14:11

Ļoti forši padomi.Būs jāpamē'fina😀